Ajahelele The New York Times lekitatud dokument tõi paljud eile New Yorgi kesklinna meelt avaldama. Teiste hulgas protestis valitsuse plaanide vastu 30-aastane juuksur Dee Trannybear (pildil). Foto: Scanpix

The New York Timesile lekitatud dokumendi kohaselt otsustab USA justiitsministeerium peatselt, kas ametiasutustel tuleb järgida meeste ja naiste ning poiste ja tüdrukute sugupoole õiguslikul dokumenteerimisel bioloogiat.

Kõnealune poliitika kaitseks ameeriklaste kodanikuõigusi transsoolisuse ideoloogia eest, millest tulenevalt on igaühel riigis bioloogilisest reaalsusest sõltumatult õigus muuta oma juriidilist sugu osaledes spordivõistlustel, sisenedes tualettidesse ja haiglatesse, käies võimlates duši all või osaledes sõjaväeteenistuses, kirjutab Breitbart.

Transsoolisuse ideoloogiale andis aastal 2016 Ameerikas jõulise tõuke eelmine president Barack Obama, ning tänaseks on selle avalikkuse vastupanust ja teadlaste kriitikast hoolimata kehtestanud paljud kohtunikud nii riigi kui osariikide tasandil.

Nähtuvalt lekitatud memost kavatseb valitsus hakata nõudma ametkondadelt, et kodanike sugu määrataks "bioloogilisel alusel, mis on selge, teadusel põhinev, objektiivne ja administratiivselt hallatav."

Tegemist oleks üksnes mees- või naissooga, mis on muutmatu ning mille määraks ära suguelundid, millega inimene sünnib.

Vaidluste tekkides määrataks isiku sugu kindlaks geenitestide alusel.

"Sugu tähendab isiku staatust mehe või naisena lähtuvalt muutumatutest bioloogilistest omadustest, mida on on võimalik identifitseerida sünnil või enne seda," seisab dokumendis.

Ettepanek esitatakse justiitsminister Jeff Sessionsile enne käesoleva aasta lõppu ning ta kiidab selle tõenäoliselt heaks 2019. aasta alguses.

Trumpi administratsioon lõpetas LGBT-õpilaste vetsukaebuste vastuvõtmise

Obama "hälbeõigused" saadeti prügimäele

Trump tõmbas vee peale Obama "sooüleste" koolivetsude korraldusele