Varro Vooglaid ja Markus Järvi kommenteerivad "Fookuses" erisaates Objektiivi meeskonna otsust täita riigikogu valimiste eel lisaks enda valimiskompassile ka teiste meediaväljaannete kompassid ning muuta toimetuse liikmete vastused avalikuks.

Objektiivi meeskond otsustas kõigi sisu tootvate toimetuse liikmetega anda vastused Postimehe, Delfi ja ERRi valimiskompassidele ning teha oma vastused lugejatele kättesaadavaks.

Toimetuse liikmete vastused näitasid, et enamikes küsimustes eksisteerib toimetuse siseselt kas täielik või suhteliselt suur üksmeel, ent mõningates küsimustes on vastanute seisukohad ka teineteisest lahknevad.

Varro Vooglaidi sõnul oli Objektiivi toimetuse otsuse taga eesmärk näidata teistele väljaannetele eeskuju ning kutsuda ka neid kasvõi oma enda valimismootoreid täitma ning tulemusi avalikustama.

Markus Järvi toonitab, et kuigi nn Ameerika mudeli järgi toimiv meedia üritab teeselda maailmavaatelist neutraalsust ja erapooletust, on kõikide väljaannete toimetused täis maailmavaateliselt ja poliitiliselt laetud ajakirjanikke ja toimetajaid, kes teevad oma ilmavaatest lähtudes ka konkreetseid otsuseid.

Objektiiv pole aga kunagi maha salanud, et meie portaal lähtub "[…] püüdlusest kajastada ühiskonnas toimuvat ausalt ja omakasupüüdmatult ning meie kultuuri alusväärtusi austavalt, juhindudes konservatiivsetest, traditsioonilistest väärtustest ning eesmärgist teenida oma maad ja rahvast," nagu seisab kirjas portaali tutvustuses.

Vaadake lisa videost!