Konservatiivid ei tohi abielu kaitseks piirduda kõlavate avaldustega – tarvis on tõsist pingutust ja konstruktiivset koostööd, et anda Eestis abielu mõistele põhiseaduslik kaitse, nagu seda on tehtud terves reas Ida- ja Kesk-Euroopa riikides, toonitavad saates "Fookuses" Markus Järvi ja Varro Vooglaid.

Saates vaadeldi eelmise nädala saate teemat jätkates lähemalt mitmete Isamaa ja EKRE poliitikute poolt tehtud kõlavaid avaldusi, milles väljendus seisukoht, et abielu mõistele, nagu see on praegu määratletud perekonnaseaduse esimeses paragrahvis, tuleb anda põhiseaduslik kaitse, mis välistaks abielu tähenduse moonutamise lihtseaduste tasandil.

Ühtlasi toonitati, et EKRE ja Isamaa poliitikud peaksid asuma tegema tõsist koostööd, et rahvaküsitlus abielu mõistele põhiseadusliku kaitse andmiseks saaks tuleva aasta sügisel ühes kohalike omavalitsuste volikogude valimistega teoks ning et küsitluse tulemused toetaks põhiseadusesse kõnealuse muudatuse tegemist.

Selle eesmärgi poole liikumiseks oleks vajalik kaasata ka erinevad kristlikud usuühendused eesotsas Eesti Evangeelse Luterliku Kirikuga, mille peapiiskop Urmas Viilma on teinud avaliku üleskutse anda abielu mõistele põhiseaduslik kaitse.

Kindlasti on ka SAPTK valmis jõuliselt panustama temaatilistesse kampaaniatesse, et saavutada konservatiividele üle pika aja esimene oluline ja tõesti märgilise tähtsusega võit väärtusküsimuste vallas.