Objektiivi saates “Fookuses” peatuvad Varro Vooglaid ja Markus Järvi 63 riigikogu liikme poolthäälega ratifitseeritud Rail Balticu rajamise kokkuleppel. Majanduslikult jätkusuutmatu, äriliselt põhjendamatu, keskkonda raskelt kahjustava ja kogu rahvale hiiglaslikke rahalisi koormisi peale paneva otsuse vastuvõtmisega on riigikogu näidanud, et mõistuslike argumentide asemel loevad välismaine diktaat ja kildkondlikud huvid.

Objektiivi saates “Fookuses” tuleb juttu poliitilise vastutustundetuse epideemilisest levikust, mis ei arvesta juba ammu ühegi vastuargumendiga ja sõidab välismaiste käskude ja kildkondlike huvide poolt kannustatuna silmagi pilgutamata üle kodanike peade.

“Kui asetada Rail Balticu ratifitseerimise otsus tänaseks kahetsusväärselt pikka jadasse, mil riigikogust on saanud välismaiste huvide ja projektide kummitempel, siis on esmaspäeval nähtud tulemus igati ootuspärane,” tõdeb Markus Järvi.

“Kui siin midagi üllatavat näha, siis ehk seda, et mõnede inimeste jaoks tuleb selline olukord veel üllatusena,” sekundeerib Varro Vooglaid ja toob välja MTÜ Avalikult Rail Balticu esindajate suurepärase teavitustöö Rail Balticu ohtudega seoses.

“MTÜ Avalikult Rail Balticust on teinud puust ja punaseks ette, kuidas praeguse projekti näol on tegu äärmiselt halva, majanduslikult jätkusuutmatu, äriliselt põhjendamatu, raskelt keskkonda kahjustava ja hiiglaslikke rahalisi koormisi kogu rahvale peale paneva otsusega. Sellest hoolimata hääletatakse selle poolt,” räägib Vooglaid ning toonitab, et sellega on riigikogu näidanud, et mõistuslike argumentide asemel loevad vaid välismaine diktaat, mis viiakse orjalikult ellu.

Markus Järvi arvates näitab Rail Balticu saaga taas kord seda, kuidas ühel pool on koha sisse võtnud näotu ja nimetu nomenklatuurne mass, kellel puuduvad argumendid, kuid kes samal ajal näitab üles täielikku osavõtmatust argumenteeritud ja rahulikult vastuseisule.

Kokkuvõttes tekib täieliku vastutamatuse õhkkond, mille lahendamiseks on vaid lootus, et valitud aastate pärast on Eestis võimul jõud, kes kutsuvad hiiglaslikke rahalisi kohustusi Eestile võtnud saadikud kohtu ette vastutama.

Riigikogu ratifitseeris 19. juunil Balti riikide valitsuste vahel sõlmitud Rail Balticu raudteeühenduse rajamise kokkuleppe. Enne lõpphääletust tehti kohaloleku kontroll: kohal oli 90 saadikut, puudus 11. Rail Balticu eelnõu poolt hääletas 63 rahvasaadikut, vastu 20, erapooletuid ei olnud.

Juhtkiri: 63 äraandjat-moonakat ja need, kellele üht-teist “natukene peale pritsib”

Toomas Haug raudteest ja rahvusriigist: riigikogu tajub end üleliidulisuse osana