Saates "Fookuses" käsitlevad Varro Vooglaid ja Markus Järvi taaskord Süüria konflikti viimaseid arenguid. Ühtlasi vahendatakse saates mitmeid kriitilisi hääli ja intervjuusid lääne meediast, mis ametlikule narratiivile kinda viskavad ja on seetõttu kas otse-eetrist katkestatud või väga kiiresti lõpetatud.   

Saate alguses arutlevad autorid põgusalt selle üle, miks on Objektiiv hakanud Süüria konflikti tagamaade kohta hakanud esitama ja vahendama küsimusi, mida laiemas meediapildis ei kohta.

"Meie portaali toimetus on imepisikene võrreldes suurte väljaannetega ja kui on üks teema, mis köidab kõikide tähelepanu, nagu oht, et valla võib saada päästetud kolmas maailmasõda, siis esiteks ei saa me seda kõrvalt vaadata. Teiseks, kui me millelegi pühendume, siis meil polegi ressursse, et tegeleda kümne teemaga korraga," seletab Varro Vooglaid Objektiivi rõhuasetust Süüria kriisi ajal.

"Mis aga Süüria teema puhul nii aastatagusest ajast kui ka praegusest hetkest välja paistab, seisneb selles, et lääneliitlastel puuduvad selgelt tõendatud faktid, selleks, et inkrimineerida valitsusvägesid keemiarelvade kasutamises," tõdeb Markus Järvi. "Fakte lihtsalt ei ole."

Varro Vooglaidi hinnangul ongi faktide puudumine Süüria kaasuse puhul keskne probleem. "Tuleb eristada fakti ja väidet ja küsida, kas on need süüdistused tõendatud, et Süüria valitsus kasutas 7. aprillil Douma linnas keemiarelva. Kas see on fakt või on see väide? Kui see on väide – mida ta antud juhul on –, siis tuleb küsida kust need väited pärinevad. Siingi on selge, et kõik need väited pärinevad džihhadistlikelt rühmitustelt," tõdeb Vooglaid ja küsib, et kas need on tõepoolest allikad, mida me peaksime pidama usaldusväärseks kuni selle punktini välja, et nendele tuginedes võiksime alustada suuri militaarseid operatsioone.

Samu küsimusi on kaks aastat järjest esitanud BBC eetris ka endine Suurbritannia suursaadik Süürias Peter Ford, kes tõi välja elementaarse ja olulise tõsiasja, et kõik väidetavad tõendid selle kohta, nagu kasutanuks Süüria valitsus Douma linnas keemiarelva, pärinevad valitsuse kukutamise nimel sõjalist võitlust pidavatelt džihadistlikelt rühmitustelt.

Saates vaatame kahte Peter Fordi intervjuulõiku.

Faktidest rääkides toob Markus Järvi toob esile olukorra, kus ligi kümme kuud peale Trumpi administratsiooni esimest rünnakut Süüriale, 2. veebruaril peetud pressikonverentsil, tunnistas Ühendriikide kaitseminister James Mattis üles, et toonase rünnaku õigustuseks puudusid igasugused tõendid. Pressikonverentsi stenogrammiga võite tutvuda USA kaitseministeeriumi kodulehel.

Täpselt sama olukord on ka käesoleval aastal, kui levis uudis, milles kaitseminister James Mattis kinnitab, et USA ja tema liitlased koguvad siiani alles infot väidetava keemiarünnaku kohta. "Analüüsime siiani luureandmeid, meie ja me liitlased, töötame siiani selle kallal," tõdes Mattis pressikonverentsil veel poolteist päeva enne raketirünnakut Süüria pihta.

Markus Järvi räägib USA esindajatekoja endise liikme ja vabariiklase Ron Pauli Objektiivis avaldatud hinnangule viidates, kuidas OPCW ehk Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni direktori käesoleva aasta märtsist pärinevas kokkuvõttes tuuakse ära, et alles 22. novembril, ehk vähem kui pool aastat enne Assadi väidetavat keemiarünnakut, uuris OPCW delegatsioon Süürias Barzah' ja Jamrayah' komplekse.

Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni direktori ametlik raport kinnitas, et inspektsioon ei leidnud ühtegi tegevust, mis oleks vastuolus keemiarelvade keelustamise konventsioonis esitatud kohustustega. Sellest hoolimata rünnati USA ja liitlaste raketirünnakus Süüriale just Barzah' kompleksi, väidetava eesmärgiga hävitada Süüria valitsusvägede keemiarelva laod ja tootmispinnad.

Saates kommenteeritakse ka Süüria kirikupeade ühisavaldust, milles toonitatakse, et liitlaste rünnaku puhul Süüriale on tegu brutaalse agressiooniakti ning ilmselge rahvusvahelise õiguse ja ÜRO põhikirja rikkumisega ning, et "see on põhjendamatu kallaletung ÜRO liikmeks olevale suveräänsele riigile."

Saate lõpus saab vaadata USA telekanali One America News Networki (OANN) reporteri Pearson Sharpi reportaaži, milles ta käis Süürias Douma linnas uurimas, kas väited Süüria valitsuse poolt 7. aprillil keemiarelva kasutamisest samas kohas vastavad tõele või mitte. Reporter ei leidnud enda kinnitusel ühtegi jälge sellest, nagu oleks Süürias Douma linnas keemiarelvarünnak toimunud.

Vaadake lisa videost!