Võrdse kohtlemise voliniku Liisa Pakosta hinnang, et koolid ei tohi kehtestada nõuet, mille kohaselt peaks tüdrukud kandma koolivormi osana seelikut, on täiesti absurdne ja näitab, millise jaburuseni viib ideoloogiline fanatism, leiavad Markus Järvi ja Varro Vooglaid seekordses saates "Fookuses".

Antud juhtumist nähtub taas, kuidas võrdse kohtlemise ja võrdsete õiguste loosungi all rünnatakse järjepidevalt tervemõistuslikku elutunnetust ja ühiskonnakorraldust. Teatavasti on võrdse kohtlemise volinik eelnevalt nõudnud ka seda, et maksumaksjad maksaks kinni "soovahetusoperatsioonid" ja rahastataks homofilmide festivali.

Olgugi et kooli juhtkond ja ka lapsevanemad pooldavad koolivormi nõuet, sekkuvad sellesse ametnikud, püüdes ära keelata kooli võimalust eneseregulatsiooni korras toimida viisil, mis tõstaks esile ja austaks kultuurilisi tavasid ning neist lähtuvaid soorolle.

"See näitab hästi, millise hullumeelsuseni on asi jõudnud – sisuliselt on tegu tervemõistusliku elutunnetuse riiklikult rahastatud vägistamisega," toonitas Markus Järvi osutades, kuidas riiklikud struktuurid rakendatakse ühiskonna ideoloogilise ümberkujundamise teenistusse.

Vooglaiu ja Järvi hinnangul on antud juhtum järjekordne kinnitus juba ammusele tõdemusele, et võrdse kohtlemise voliniku ametkond oleks vaja "võimalikult kiirest ajaloo prügikasti saata".

Vaata ja kuula lähemalt videoloost.

Vt seonduval teemal:

Postimees: seelikunõue koolitüdrukutele on vastuolus põhiseadusega