Objektiivi kevadise annetuskampaania jõudmine eesmärgini tõestab taaskord, et ausalt ja avalikult asju ajades on Eestis võimalik üles ehitada tõeline kodanikuühiskonna organisatsioon ja rajada konservatiivne kodanikumeedia. Tänu selle eest kuulub ka teile, head toetajad ja lugejad, kirjutab Objektiivi toimetus juhtkirjas.

Samal ajal, kui sotsiaalministeerium on homoideoloogiaga ühiskonda lõhestavatele võltskodanikuühendustele kühveldanud viimase kümne aasta jooksul ligi miljon eurot maksumaksjate raha, on kristlikust konservatiivsusest ja vasturevolutsiooni põhimõtetest lähtuv SAPTK suutnud üles ehitada tõelise kodanikuühiskonna liikumise selle autentses tähenduses ning rajada portaali Objektiiv, mis algusest peale on toetunud üksnes oma lugejate rahalisele panusele.

Ka seekord on meie annetuskampaania jõudnud eduka tulemuseni ja selle eest kuulub kogu toimetuse siiras tänu teile, head Objektiivi sõbrad!

Miks on peaaegu viie aasta jooksul kõik Objektiivi annetuskampaaniad jõudnud toetajate abil eemärgini ja reeglina ületanud selle? Või sõnastades küsimuse ümber: miks on Objektiiv pälvinud oma lugejate silmis usalduse ja toetuse, millele Eestis võrdset ei leidu?

Peamiseks seletuseks on kahtlemata Objektiivi selge eristumine ülejäänud kodumaisest meediast, mis harvade eranditega muliseb revolutsioonilise demokraatia supis ning pakub oma lugejatele vaimuroaks sedasama keedust, milles viimased paarkümmend aastat on end vabatahtlikult marineeritud.

Paljudele lugejatele on Eesti meediamajade äravahetamiseni sarnane maailmavaateline suund muutunud igavaks, tüütuks ja koormavaks ning Objektiivi esiletõus peaaegu viis aastat tagasi ning lugejate poolt sellele osaks saanud toetus tõestavad, et oma ilmavaadet avalikult tunnistavale ja seda mitte häbenevale, ent samas parteidest ja riigivõimust sõltumatule konservatiivsele meediale on koht Eestis kindlasti olemas.

Teine põhjus Objektiivi toetamise taga peitub ilmselt selles, et paljud meie lugejad leiavad meie portaali näol maailmavaatelise liitlase, mille veergudel on selgel ja artikuleeritud kujul esindatud kui mitte kõik, siis vähemalt oluline osa nende ilmavaatelistest ehituskividest. Peavoolumeedia halb harjumus pakkuda oma enda ideoloogilisi eelistusi sõltumatu ja objektiivse tõe pähe on nimelt paljude poolt juba läbi nähtud ning avalikult oma positsioone deklameerinud Objektiivil on olnud selles mängus vaid võita.

Et liberaalidega mehitatud peavooluväljaannete toimetused eelnevast mingeid põhjapanevaid järeldusi teeks, oleks aga liiga palju loota. Kui Postimehe üle kivide ja kändude kulgenud Kadastiku vaimu väljaajamine kõrvale jätta, räägivad kõik Eesti meediamajad, endiselt ka Postimees, endast ikka kui sõltumatutest arvamus- ja uudisteplatvormidest, tehes sinna kõrvale varjamatut liberalismi propagandat.

Kas parimal või halvimal viisil – kuidas võtta – näitlikustas ajakirjanduse enesevaatluse võime puudumist umbes kuu aja tagune saade “Suud puhtaks”, kus arutati ajakirjanduse kallutatuse üle ning peale üksikute asjakohaste märkuste, jõuti tulemuseni, et Eesti ajakirjanduses mingit märkimisväärset kallutatust pole.

Tõsi, üldpildi tasakaalu huvides tuleb arvestada saates esinenud Marju Himma poolt tsiteeritud viimase teadusuuringuga, milles olevat tuvastatud natukene üle kümnel protsendil uudistest leebeid kallutatuse momente – ent üldiselt, nagu eeldada võiski, pidavat kõik olema korras nagu Norras.

Selline on peavoolumeedia tänane pale ning pole mingit märki, et pimedusega löödud eneseimetlusest ja erakorralisuse illusioonist end välja rabeleda kavatsetakse.

Antud olukorras on taaskord kosutav näha, et meie head lugejad ja toetajad on andnud Objektiivile väga tugeva mandaadi meie tööga jätkata.

Teie toetuse abil, head lugejad, toimib Objektiiv ventiilina konservatiivsele arvamus- ja uudisekajastusele, ent nii mõnelgi juhul ka progressiivsuse mulli lõhkava nõelana, mille eesmärgiks on tuua ajastu vaimu poolt eksitatud seltskond maa peale ja pakkuda neile kontakti reaalsusega.

Suhtes mulliga ei pea nõel olema suur, vaid terav.

Teravust koos aususe ja selgelt välja öeldud konservatiivsete põhimõtetega tahame teie abiga pakkuda ka järgnevatel aastatel. Meil on siiralt hea meel, et te olete oma toetusega selle võimalikuks teinud.

Täname teid, head lugejad ja toetajad!