Täname südamest kõiki neid tuhandeid inimesi, kes on näidanud Objektiivi suhtes üles suurt usaldust ja teinud oma rahalise toetusega meie portaali töö võimalikuks, kirjutab Objektiivi toimetus juhtkirjas.

Objektiivi aasta kõige olulisem annetuste kogumise kampaania on selleks korraks lõppenud, olles saavutanud rekordilise tulemuse – kokku annetati rohkem kui 105 tuhat eurot.

Seega kogunes annetusi pea kaks korda rohkem kui miinimumeesmärgiks olnud 60 tuhat eurot, ent ka oluliselt rohkem kui kaugemaks eesmärgiks seatud 90 tuhat eurot. See tähendab, et Objektiiv saab mitte ainult oma teekonda jätkata, vaid ka oma haaret laiendada.

Kampaania kordaminek näitab, et usaldus Objektiivi vastu on endiselt suur. Just annetused on usalduse kõige veenvamaks väljenduseks, sest nende kaudu inimesed mitte ainult ei ütle, et Objektiiv teeb head ja vajalikku tööd, vaid ka kinnitavad seda hinnangut, andes vabatahtlikult sellesse töösse rahalise panuse. Seejuures on neid inimesi, kes oma annetustega pühendunult Objektiivi tegevusse panustavad ja portaali töö võimalikuks teevad, tuhandeid.

Ühtlasi näitab Objektiivi kampaania, kuidas peaks toimima tõeline kodanikuühiskond. Päris kodanikuühendused ei tegele valitsuselt, välisriikidelt või Euroopa Liidult raha vastu võttes nende ideoloogilise või poliitilise tellimuse täitmisega. Päris kodanikuühendused tuginevad oma tegevuses paljude kodanike ühisele panusele, et seista avalikust võimust sõltumatult ühiselt oluliseks peetud põhimõtete ja eesmärkide eest. Eriti oluline on see meedia valdkonnas.

Täname südamest kõiki neid tuhandeid inimesi, kes on näidanud Objektiivi suhtes üles suurt usaldust ja teinud oma toetustega portaali töö jätkamise võimalikuks!

Objektiivi meeskond pingutab ka edaspidi, et seda usaldust õigustada, seistes üha kasvavat ideoloogilist survet trotsides hea, vaba ja õiglase ühiskonna ideaali kaitsel.