Sotsiaalminister Tanel Kiige konservatiivsetel koalitsioonipartneritel tuleks võtta eeskuju Objektiivi algatusest ja korraldada Eesti avalikus ruumis samaväärne ent palju mastaapsemas vormis kampaania, mis tõstab esile elujaatavaid väärtusi, kaitseb sündimata inimeste eluõigust, edendab põhiseaduse vaimus rahvuslikke väärtusi ja seisab mehe ja naise abielule rajaneva perekonna eest, mis rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all, tõdeb Objektiivi toimetus juhtkirjas.  

Reaktsioonina sotsiaalministeeriumi kampaaniale “Kõik on erinevad, aga sama palju inimesed”, korraldas Objektiiv enda teemaviitega #samapaljuinimene märgitud kampaania, milles meenutatakse Tallinna ja Tartu tänavatel jalutavatele kodanikele, et emaüsas arenev kaitsetu inimlaps on sama palju inimene kui kõik teised inimesed ning tema tapmine abordi teel on lubamatu. 

Objektiivi artiklites ja sõnavõttudes on kõlanud keskse etteheitena väide, et sotsiaalministeerium tõstab oma kampaanias esile neid inimrühmi, kelle inimeseks olemist ei saa keegi kahtluse alla, ent kes samal ajal naudivad ühiskonnas privilegeeritud vähemuse seisundit. 

Eelkõige käib see loomulikult Keio Soomelti isikus esile tulevate homoseksuaalide kohta. Näib vägisi, et kampaania peamiseks eesmärgiks on esile tõsta homoseksualismi ning teised vähemused on sinna juurde poogitud vaid vähemtähtsa atribuutikana, eesmärgina jätta publikule paremat muljet.

Samal ajal vaikib aga sotsiaalministeerium maha selle grupi, kelle inimsust ühiskonnas tõepoolest eitatakse ja kelle elementaarseid inimõigusi iga päev kõige jämedamal võimalikul kombel rikutakse. Need on sündimata lapsed, keda aastas tapetakse ametliku statistika kohaselt ikka veel ligi 4000 (ja see number ei hõlma abortiividega lõpetatud inimelusid).

Seega kulutab sotsiaalministeerium kümneid, kui mitte sadu tuhandeid eurosid pseudoprobleemile, nagu oleks homoseksuaalide, tumedanahaliste ja puudega inimeste inimsus ohus, kuid kaitsetute laste inimõigusest, keda Eestis iga päev üsasiseselt surmatakse, nende kõige elementaarsemat inimõigust ehk õigust elule kõige rängemal viisil rikkudes, ei tee sotsiaalministeerium poole sõnaga juttugi.

Objektiivi kampaaniale osaks saanud suure hulga inimeste soojad tänusõnad näitavad, et paljud soovivad tänavatel näha mitte degenerantlikku ideoloogilist propagandat, vaid rahvast ja riiki ülesehitavaid püsiväärtusi au sisse tõstvaid sõnumeid.

Sotsiaalministeeriumi kampaania rumalusest ja infantiilsusest võib rääkida pikalt ja laialt, ent see ei muuda midagi. Aeg on hoopis tegutseda. Keskerakondlasest sotsiaalministri Tanel Kiige konservatiivsetel koalitsioonipartneritel tuleks võtta eeskuju Objektiivi algatusest ja korraldada Eesti avalikus ruumis samaväärne, ent palju mastaapsem kampaania, mis tõstaks esile elujaatavaid väärtusi, kaitseks sündimata inimeste eluõigust, edendaks põhiseaduse vaimus rahvuslikke väärtusi ja seisaks mehe ja naise abielule rajaneva perekonna eest, mis rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on põhiseaduse kohaselt riigi kaitse all. 

Sellist algatust oleks vaja seda enam, et sotsiaalministeerium ega ükski Eesti riigiasutus pole meie teada mitte kunagi ette võtnud kampaaniat, millega oleks inimesi kutsutud üles hoiduma juhusuhetest, abielurikkumisest või abordist või millega oleks tõstetud esile abielu ja paljulapselisuse ideaale. Küll aga oleme Eesti tänavatel korduvalt täinud juhusuhetele ja vastutustundetule seksuaalkäitumisele julgustavaid kondoomiplakateid (“Kumm on seks”) ning homoseksuaalsust normaalse, terve ja tervisliku seksuaalkäitumisena reklaamivaid kampaaniaid (“Erinevus rikastab”). 

Kahe konservatiivse erakonna, EKRE ja Isamaa ministrid peaksid nüüd koalitsioonipartneritena pead kokku panema ja paljusid inimesi ärritanud sotsiaalministeeriumi kampaania vastukäiguks tulema kiiresti ja resoluutselt välja enda algatusega, mis tooks lõpuks ometi esile terveid ideaale, selle asemel et tõugata avalikku ruumi veelgi sügavamale rahvusliku ja moraalse enesehävituse mülkasse. 

Objektiivi kampaaniale osaks saanud publiku heakskiit ja suure hulga inimeste soojad tänusõnad näitavad, et paljud soovivad tänavatel näha ebamoraalsete loosungite ja degenerantliku pildikeele asemel hoopis elujaatavaid ning rahvast ja riiki ülesehitavaid püsiväärtusi edastavaid sõnumeid.

Soovime seega valitsuse konservatiivsetele erakondadele kiiret pealehakkamist seismaks tõeste ja heade ideaalide eest!

Fookuses: sündimata laste inimõigust eitatakse iga päev, ometi ei tee sotsiaalministeerium sellest väljagi