Nunn, kes on olnud 18 aastat Süürias asuva kloostri abtiss, hoiatab, et tema koduriigis aset leidva vägivalla rahvusvaheline meediakajastus on "erapoolik ja ebatõene".

"See on võltsing," ütleb ema Agnes Mariam, "sest selle raames vaikitakse maha vabaduse ja demokraatia loosungite all toimepandavad metsikused."

Ema Agnes Mariam, kes on Homsi piiskopkonnas paikneva püha Johannes Tükeldatu nimelise ning Roomaga täielikus ühtsuse oleva melkiidi kreeka-katoliku kloostri ülem, viibis kolmepäevasel visiidil Iirimaal ning kohtus Maynoothis Iiri Katoliku Piiskoppide Esinduskogu liikmetega.

Ema Agnes kinnitas, et viibis Iirimaal "mitte selleks, et otsida poolehoidu Assadi režiimile, vaid et seista faktide eest." Enamik uudistes Süüria kohta edastavatest raportitest on "võltsitud, rõhutades üksnes ühte poolt," lausus ta. See kehtib ka ÜRO kohta, mille raportid on "ühepoolsed ega vääri selel organisatsiooni nime".

ÜRO vaatlejad Süürias on olnud mässuliste suhtes poolehoidvad ning pakkunud neile soodsat meediakajastust pärast traagilisi sündmusi Homsis, mis leidsid aset pärast (valitsusvägede) raskerelvastuse tagasitõmbamist.

Kui ema Agnesele väideti, et tema sõnade kohaselt peaks kogu maailm olema eksiarvamusel, välja arvatud Süüria, Venemaa ja Hiina, protestis ta järgmiste sõnadega: "Ei, ei, samal seisukohal on 20 riiki, teiste hulgas mitmed Ladina-Ameerikast."

RTE intervjuu ema Agnes Mariamiga 12. augustist 2012. Vt ka teist intervjuud siit.


Põhjus, miks rahvusvahelisele meediale ei ole võimaldatud Süüriale lihtsat ligipääsu, seondub asjaoluga, et Liibüa konfliktis paigutasid ajakirjanikud pressikoverentsideks kasutatud ruumidesse NATO elektroonilisi seadeldisi. "Seega pole Süüria tahtnud ajakirjanikke," selgitas ta.

Kristlased moodustavad Süüria rahvastikust ca 10 protsenti ning nad on hajutatud üle terve maa, selgitas abtiss. "Assadi režiim ei soosi kristlasi," lisas ta. "Tegemist on sekulaarse režiimiga, mis baseerub võrdsuse põhimõttel, olgugi et põhiseaduses on öeldud, et Koraan on seadusandluse aluseks."

Ent "kristlased on [Süürias] vähem rõhutud kui teistes islamimaades, nt Saudi Araabias," ütles ta. "Süüria sotsiaalne muster on väga mitmekesine, mistõttu saavad kristlased elada rahus."

Nn "Araabia ülestõus", mis Süüriat raputab, hõlmab "sektantlikke klikke, mis propageerivad fundamentalistlikku ja mitte-ehedat islamit," sõnas ema Agnes.

Ta selgitas, et enamik Süüria moslemeid on mõõdukad ning on avatud ka teistele kultuurilistele ja religioonidevahelistele elementidele. "Vahhabism kui üks islami fundamentalistlikest liinidest ei ole aga sugugi avatud," lisas ta.

Süüria kristlased "on mures tulevikuväljavaadete pärast, kui praeguse režiimi kukutamine peaks õnnestuma." Alternatiiviks on "religioosne sektantlik riik, kus kõik vähemused tunneksid end ohustatuna ja diskrimineerituna."

"Hädavajalik on lõpetada vägivald," lausus abtiss. "Lääne- ja Pärsia lahe riigid ei tohiks rahastada relvastatud mässajaid, kes on tegelikult lihtsalt sektantlikud terroristid ja kellest enamik kuuluvad Saksa parlamendi raporti kohaselt al-Quaeda ridadesse."

"Me ei taha olla vallutatud palgasõdurite poolt – nagu juhtus Aleppos –, kellest nii mõnedki arvavad, et võitlevad Iisraeli vastu. Nad toovad kaasa terrorit, hävingut ja hirmu ning keegi ei kaitse tsiviilisikuid nende eest." Ta lisas, et "mässajate seas on väga vähe süürlasi." "Palgasõdurid peaks riigist lahkuma."

See, mida tema ise ja teised Süürias ootavad, on "reformid, mitte vägivald ega välisriikide sekkumine." Ta loodab, et osutub võimalikuks "uus, kolmas tee – uus ühiskondlik kokkulepe, mille raames saab enesemääramist teostada ilma välisriikide sekkumiseta."

Artikkel avaldati algselt ajalehes The Irish Times.

Vt seonduval teemal:

 


RT intervjuu ema Agnes Mariamiga 30. augustist 2012.