Foto: TeroVesalainen/Bigstockphoto.com

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks kuulutab välja konkursi portaalile Objektiiv uudistetoimetaja leidmiseks.

Uudistetoimetaja ülesandeks on hoolitseda Objektiivi uudisvoo täiendamise eest nii kodumaiste uudiste kui ka välisuudiste lõikes. Võimalik on seondumine nii täiskoha kui ka poole koha koormusega.

Uudistetoimetajalt eeldame konservatiivset ellusuhtumist, väga head eesti keele ja head inglise keele oskust, kasuks tuleb ka teiste võõrkeelte oskus. Samuti eeldame korrektsust, initsiatiivikust, produktiivsust, iseseisva töötamise võimet ning järjepidevust.

Kandideerimisavalduses palume märkida ära soovitav tasu, kirjeldada oma eelnevat töökogemust (kõnealuses valdkonnas), tuua välja eelistatav töökoormus ning põhjendada, miks soovitakse Objektiivi tööle oma panusega kaasa aidata.

Avaldused kandideerimiseks palume saata aadressile toimetus@objektiiv.ee hiljemalt 13. jaanuaril 2020.

TÄIENDUS: konkursi tähtaeg on pikendatud 20. jaanuarini 2020 (kaasa arvatud).