Täna alustame annetuskampaaniaga, mille eesmärgiks on Objektiivi laienenud kollektiivi tegevuskuludeks koguda järgmiseks pooleks aastaks 40 000 eurot. Objektiiv on loonud oma tegevusega avaliku arvamuse kliima, milles on üha raskem kodanikuvabadusi jalge alla talluvat ideoloogilist diktatuuri ellu viia. Toetage Objektiivi, et võiksime oma missiooni edukalt jätkata, kutsub üles portaali peatoimetaja Markus Järvi. 

Hea Objektiivi lugeja ja toetaja!

Oleme veendunud, et Eesti avaliku arvamuse väljal on üha kasvav vajadus meediumi järgi, mis tõeliselt sõltumatult paneb kõlama konservatiivide hääle, seisab traditsiooniliste ideaalide eest ning seab varjamatult eesmärgiks teenida oma maad ja rahvast vabatmeeste vaimus.

Alles hiljuti nägime, kuidas taotluslikult provotseerivast Indrek Tarandist sai Eesti vasakpoolse ladviku vapiloom, kelle abil ühiskondlikke pingeid veelgi enam üles kruvida.
Häbitult rahva enamuse arvamusest üle sõitev ja üleliidulisi juhiseid orjameelselt rakendav poliitiline ja ametkondlik nomenklatuur ei räägi teile pingete tagamaadest ja rahva üha kasvavast võõrdumisest Eesti riigist ja selle institutsioonidest – võõrdumisest, mida peavoolumeedia mitte ei pidurda ja leevenda, vaid õhutab, ekspluateerib ja süvendab.

Kuid meie oleme sellele vastu astunud, teeme seda ka praegu ning oleme juba saavutanud edu. Mitmed sotsialistide projektid on jäänud läbi surumata paljuski tänu meie teravale kriitikale. Olgu selleks ideoloogilisele diktatuurile teed sillutava diskrimineerimise keelu laiendamine, kaks korda aastas võimaldatav juriidiline soovahetus, vihakõneseadused või isegi kooseluseaduse rakendussätted – Objektiiv on loonud oma tegevusega avaliku arvamuse kliima, milles on üha raskem revolutsioonilisi ettevõtmisi ellu viia.

Me oleme teinud iga nädal kommentaare, vahendanud arvamusi, edastanud uudiseid ja toonud teieni intervjuusid, mis valgustavad maailma konservatiivsest vaatevinklist ning näitavad Eesti publikule, kui hukatuslikud on revolutsiooni tulevikuplaanid, mida oma rahva huvide vastaselt meelestatud ladvik ka Eestis ellu kavatseb viia. Kõike seda oleme teinud nii kirjalikult, videomaterjalide kui ka raadiosaadete kaudu ning oma sõnumit oleme laialdaselt levitanud e-posti ja sotsiaalmeedia vahendusel.

Seda tööd tuleb meil edasi teha. Eriti oluline on konservatiivsete väärtuste ja sõltumatu kajastuse esile toomine märtsis toimuvate riigikogu valimiste eel. Selleks et konservatiivne hääl kõlaks Eestis mõjusamalt, peab Objektiiv kasvama. Just seepärast on meil hea meel teavitada, et tänu teie varasemale rahalisele toetusele on Objektiivi meeskonnaga tänaseks liitunud kaks uut toimetajat, kes loovad portaali igapäevaselt uut sisu.

Olukorras, kus Objektiivi töötajate hulk on kasvanud, on eriti oluline, et teie, head lugejad, teeksite meile käesoleva kampaania raames omapoolse annetuse, et meie portaali missioon saaks jätkuda. Nagu oleme korduvalt eelmiste annetuskampaaniate jooksul rõhutanud, nõuab meie töö püsivaid kulutusi, mistõttu vajab see lugejate annetuste näol ka püsivaid sissetulekuid.

Meie eesmärgiks on käesoleva kampaania raames koguda vähemalt 40 000 eurot. Sellega saame kaetud olulise osa meie portaali järgmise poole aasta kulutustest. Et suudaksime jõuliselt edasi tegutseda ja et meie portaali ühiskondlik mõju kasvaks, siis palun tehke selleks oma võimalikult helde annetus.

Seni ei ole Objektiivi toetajad meid hätta jätnud ja me usume, et ka seekord jõuab meie kampaania teie ja paljude teiste toetajate abil eesmärgini. Palun ärge jätke asja ootele, vaid tehke oma annetus kohe täna. Eriti tänuväärne on see, kui lisaks ühekordsele toetusele teete Objektiivile ka igakuise püsiannetuse. Oluline on absoluutselt iga annetus, sõltumata summast.

Suur tänu teile!