Ursula von der Leyen ja Frans Timmermans Foto: EP

Teisipäeval, 14. jaanuaril, tutvustas Euroopa Komisjon kava, mille järele peaks Euroopa Liit 2050. aastaks jõudma CO2–nullemissioonini. 2019. aasta septembris võtsid samad inimesed vastu otsuse suurendada Komisjoni kõrgemate ametnike eralennukite üürimise eelarvet viiekümne protsendi võrra, kirjutab Karol Kallas.

Euroopa Komisjoni triljoni euro suurused kliimalubadused ja rohkem lennusõite juhtuvad ajal, kus 31. jaanuaril 2020 lahkub Euroopa Liidust üks suurimaid nimetatud rahvaste ühendusse panustajaid, Ühendkuningriik.

Kliimakava kannab nime Kestliku Euroopa Investeerimisplaan (Sustainable Europe Investment Plan) ja selles on välja toodud mõtted, kuidas eelseisva kümne aasta jooksul suunata triljon eurot avalikku- ja eraraha Euroopa Roheline Kurss (European Green Deal) nime kandvasse tippprojekti, vahendab Euractiv.

Roheline Kurss on kõiki Euroopa majandus-, transpordi- ja energiasektoreid "ümber mõtestav" kava, mille eesmärgiks on teha Euroopast eelolevate aastakümnete rohetehnoloogiate eesrindlane.

Euroopa Rohelist Kurssi hakkab ellu viima Komisjoni asepresident Frans Timmermans.

On olemas variserid ja siis on Euroopa Komisjon

Väidetavalt on kliimaküsimused värskelt ametisse asunud Euroopa Komisjoni ja selle juhi, Ursula von der Leyeni, agendas esikohal. Milleks tuleb – hoolimata kõigist kaugkommunikatsiooni- ja muudest suhtlemist hõlbustavatest tehnoloogilistest saavutustest – palju rohkem lennukitega ringi lennata.

Euroopa Komisjon suurendas möödunud aasta septembris viieaastase (2016–2021) "lennutakso" lepingu mahtu 3,6 miljoni euro võrra, näitab dokument Euroopa Liidu avatud pakkumiste andmebaasis.

Kui algselt oli viie aastase õhutakso lepingu maht 7,14 miljonit eurot, siis septembris suurendati seda 10,71 miljoni euroni, mida on viiskümmend protsenti rohkem.

Progressiivsed uued kursid

Ameerika Ühendriikides on progressiivid, kuna "maailm saab muidu 12-aastaga otsa" mõelnud välja Rohelise Uue Kursi (Green New Deal), mida toetab ka enamus Demokraatide presidendikandidaate. Hoolimata sellest, et nimetatud uue kursi maksumuseks hinnatakse kümne aasta peale 93 triljonit dollarit (84 triljonit eurot).

Nii nagu Euroopa Roheline Kurss, on ka Rohelise Uue Kursi eesmärgiks majanduse ja ühiskonna totaalne ümberkorraldamine.

Uued või muidu "kursid" viitavad Ameerika Ühendriikides 1930. aastatel rakendatud reformide kavale Uus Kurss (New Deal), mis aitasid riigil välja rabeleda Suurest Depressioonist.

Eesti Vabariigi 2019. aasta eelarve oli pisut üle üheteist miljardi euro. Triljon eurot tähendab jämedalt Eesti terve sajandi eelarvet.