Portaal Objektiiv avaldas tänavu 10. oktoobril Põlissoomlaste erakonda kuuluva Terhi Kiemunki kirjutise "Kui multikulti unelm on saavutatud, on hilja kahetseda." 1. detsembril mõistis Soome kohus Kiemunkile "rahvarühma vastase kihutustöö eest" rahaliseks karistuseks 30 ühikut ehk 450 eurot. Maksimaalseks karistuseks oleks võinud olla 2 aastat vabadusekaotust. Avaldame Terhi Kiemunki kommentaari.

"Maakonnakohus on teinud tugeva avaliku surve all otsuse, mis ei ole iseenesest üllatav. Olen ometigi jätkuvalt seda meelt, et faktide tõdemist või isegi oma arvamuse väljaütlemist ei pea kriminaliseerima, kui need kellelegi ei meeldi. Oma kirjutistes ei ole ma teadlikult üritanud kedagi isiklikult solvata, vaid olen öelnud, et ma ei taha, et meie maale leviks vägivaldse, sallimatu ja alistava religiooniga seotud kultuur ja seadusandlus.

Millise rahvarühma vastu on minu arvamusavaldused kihutustööd teinud? Väidetavalt muslimite vastu. Nende pärast on vihaseks saanud paljud, kellel on minust arvamusest erinevad arusaamad. Minu kirjutised on siis "üleskihutanud mind ennast" ja teisi minu mõttekaaslasi. Samas kui kihutustöö mõne rahvarühma vastu on üleskutse vägivallale, siis minu kirjutised ei ole vägivalda tekitanud ja see ei ole olnud ka minu eesmärk.

Minu kirjatöös puuduvad üldistused, vaid tõdetakse, et "mitte kõik moslemid ei ole terroristid, ent praegusel ajal on kõik Euroopa terroristid moslemid." Praegusel ajal – pean silmas lähiminevikku ja praegust aega – on kõigi Euroopas toime pandud terroritegude taga olnud moslemid. Muudest vägivaldsetest ja halvustavatest tegudest on palju näiteid ja need figureerivad juba Soome kriminaalstatistikas. Ma ei ole kuulnud, et teised huvigrupid oleksid neid sooritanud.

Kirjutasin oma blogiteksti, sest meedia ja roheliste ning vasakpoolsete poolt olin juba eelnevalt vihaõhutajana süüdi mõistetud ning mind võis solvata ja mustata nii palju kui süda kutsus, ja seda nii avalikult kui eraviisiliselt saadetud kirjades. Nendes lubati mind tappa ning ähvardati ka minu perekonda. Kohtasin nendes läkitustes väga inetuid sõnu. Selliseid, mida ma pole ise kunagi ühegi inimese kohta kasutanud.

Selline auhaavamine jätkub ja sellel lastakse sündida. Kedagi ei viida kohtusse soomlaste suhtes toime pandava vihakõne või avalike ähvarduste pärast. Siin riigis – ja kogu Euroopas – levib suure kiirusega kultuur, mille suhtes ei tohi olla arvamust. Kui see kellelgi on, siis tähendab see kihutustööd rahvarühma vastu ja ta saab karistada.

Kohtuotsust hakkab arutama ringkonnakohus. Siin on küsimus põhimõttest. Nüüd määratletakse, mida võib millestki arvata. Tendents on murettekitav."

Põhjust muretsemiseks on tõesti, eriti kui Terhi Kiemunki kohtuasja võrrelda ühe hiljutise otsusega, mis langetati Helsingis käesoleva aasta 21. novembris.

Sinikka Hussi tegi suvel avalduse politseisse, milles palus uurida väljaande Iltalehti ajakirjaniku Tommi Parkkoneni mõtteavaldust Twitteris. Selles väitis ajakirjanik, et "põlissoomlased on kirjaoskamatud imbetsillid, kes paljunevad oma sugulastega." Helsingi politsei teatas oma pikas ja põhjalikus vastuses (5500/R/55246/16), et kuna ajakirjaniku poolt nimetatud isikuteringi ei ole võimalik täpsemalt piiritleda ja see on liiga lai, ei ole põhjust kahtlustada ajakirjanikku vihakõnes või põlissoomlaste kuritegelikus halvustamises. Tegemist ei ole seega auhaavamisega.

Kui kümne grammi amfetamiini omamise eest võib saada vanglakaristuse, siis Espoo linna sotsiaaldemokraadist kohalik poliitik Abdifitah Ali Abdi sai 22 kilo khati riiki toomise eest 180 eurose trahvi. Khati põõsa lehti kasutatakse Aafrikas ja Lähis-Idas uimastina. Sotsiaaldemokraadi Ali Abdi väited, et tema arvates oli tegemist hennamaalinguks vajamineva toorainega, olid tolli ja politsei jaoks piisavad. Samas on Soomes, Rootsis ja Norras khat liigitatud üsna selgelt aineks.

Kui nüüd konservatiividevastased ringkonnad on võrdsemad kui teised ning kodanike kohuseks on võtta omaks "inimnäoline islam", siis mida peaks näiteks ette võtma Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga, kes peaministrina 9 aastat tagasi kommenteeris intervjuus Kanal D TV-le mõistet "mõõdukas islam": "See väljend on väga inetu, see on meie religioonile pealesuruv ja solvav. Ei ole olemas mõõdukat või mittemõõdukat islamit. Islam on islam ja kõik."