Soome transaktivist Sakris Kupila. Kuvatõmmis MTV intervjuust

Transaktivist Sakris Kupila selgitas telekanalile MTV, et Soomes tuleks viia ellu seadusemuudatus, mis annaks juba 6-aastastele lastele õiguse juriidilisele soovahetusele.

Koostöös inimõigusorganisatsiooniga Amnesty International loodab 21-aastane Kupila saavutada vastava seadusemuudatuse juba lähiaastatel, valitsuse järgmise tööperioodi jooksul. 

Ühe võimalusena näeb ta Norra eeskuju järgimist ehk seaduse muutmist nii, et alates kuuendast eluaastast saavad lapsed vanemate nõusolekul taotleda oma "juriidilise soo" muutmist.

"Näiteks aitaks selline seadusemuudatus kaitsta lapsi koolis diskrimineerimise eest ning ka selle eest, kui õpetaja ei nõustu neid kõnetama nende poolt eelistatud nimega. Samuti annaks niisugune seadusemuudatus lastele võimaluse asjade üle järele mõelda," selgitas "transsoolisuse" ideoloogia aktivistina tuntud Kupila.

Kupila rõhutab siiski, et tema nägemus ei kätke hormoonteraapiat ega kirurgilist sekkumist, vaid üksnes n-ö juriidilist soomuutmist ehk isiku soo muutmist tema ametlikes dokumentides vastavalt tema sooidentiteedile ehk soolisele enesemääratlusele.

Kõnealune seadusemuudatus olevat ka Amnesty Internationali hinnangul vajalik, et tagada laste õigust era- ja perekonnaelu puutumatusele.

"Mõne aasta eest, kui ma tulin transseksuaalina avalikkuse ette, teadsin vaid üksikuid inimesi, kes olid valmis sama tegema. Nüüd on olukord muutunud, sest meedia ja ühiskond laiemalt on meie õiguste tagamisest huvitatud," lisas Kupila, väljendades seadusemuudatuse saavutamise suhtes optimismi.

Mitmed pediaatrid ja ka pediaatrite ühendused on aga toonitanud, et nn transsoolisuse ideoloogia lastele laiendamine kujutab endast laste kuritarvitamist.

"Transsoolisuse" ideoloogia pealetung on sõda terve mõistuse, tõe ja inimloomuse vastu

Kuidas perverdid USA-s lastele transsoolisuse ideoloogiat kaela määrivad