Ajal, mil konservatiivne leer on kahetsusväärselt lõhenenud, on eriti oluline käimas hoida erakondade ülest konservatiivset meediakanalit, mis tugineb konservatiivse maailmavaate alustele ning mis ei kavatse neist poolt grammigi tingida, ei iseenda ega kellegi teise juures, tõdeb Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi pöördumises lugejate ja toetajate poole.  

Head Objektiivi lugejad! 

Juuni algusest on kestnud meie kevadkampaania, mille raames me kogume vahendeid Objektiivi ülevalpidamiseks järgmise poole aasta jooksul.

Kampaania praegune seis ütleb seda, et me peame veel pingutama, jõudmaks kampaania seatud eesmärgini, mis lubaks meil Objektiiviga jätkata samas mahus ja ehk meie valikut eelkõige stuudiosaadete ja intervjuude osas ka laiendada. Näiteks on mul plaanis järgmisest hooajast palgata Objektiivile videoreporter, kes teeks riigikogust intervjuusi ja videokajastust. 

Mille peale aga Objektiivi eelarve kulub? Esiteks rendime stuudiot ja toimetuse ruume ning peame neid üleval, et meil oleks varnast võtta koht, kus teha intervjuusid ja videosaateid, nagu nt saade "Fookuses" ja mitmed intervjuud külalistega.

Samas stuudios töötavad meil ka operaatorid, kelle abita me ühtegi saadet teha ei saaks, sest olla opraator ja esineja samal ajal on praeguses stuudios võimatu. Stuudiosse kuulub ka väike raadionurk, kus ma teen kas stuudiolaua taga või läbi interneti iganädalast raadiosaadet Pereraadiosse ja meie portaali. 

Objektiivi meeskonda kuuluvad toimetajad nagu Karol Kallas ja Martin Vaher, kes vahendavad uudiseid ja tõlgivad lugusid ning peavad oma professionaalse töö eest loomulikult saama õiglast tasu. Lisaks on Objektiivil ka kolumniste ja teisi kaastöölisi, kelle tekstid, tõlked ja uudised ilmuvad samuti teie annetuste toel.

Iga artikli ja uudise juures on aga pilt ja kui ma ei soovi korduvate autoriõiguste rikkumise eest trahve maksta ja Objektiivi sellega ära hävitada, siis tuleb pildid osta pildipangast ja iga pildi eest maksta. Loomulikult tuleb vahete-vahel uuendada ka stuudiotehnikat.

Lõpuks olen ka mina peatoimetajana meie portaali juures täie koormusega tööl, suunates Objektiivi sisulist poolt, ent samal ajal teen saateid pildis ja helis ning haldan kogu portaali administratiivset osa, mis tööna jääb artiklite ja kulisside taha, ent on sama reaalne nagu artikli kirjutamine või saate tegemine. 

Sellele lisaks tulevad loomulikult palkade ja honoraride pealt tasutud riigimaksud.

Kui ma vaatan seda igakuist tuhandetesse eurodesse küündivat kulurida ning mõtlen, mida liberalistlike lammutajate poolt juhitud riik sellega peale hakkab, siis tõstab minus iga kord pead libertaar, kes ütleb, et riiklik tulumaks on vägivalla monopoli abil teostatud röövimine.

Ent kui me ei taha, et Objektiiv kinni pannakse, tuleb meil ka need maksud ausalt ära tasuda – ja seda nendest vahenditest, mida teie oma maksudest üle jäänud rahast olete meie tegevuseks annetanud.

Kokkuvõttes on Objektiivi kuueelarve natukene üle kümne tuhande euro, mis igapäevaselt uudiseid, artikleid, ja arvamusi avaldava ning iganädalaselt video- ja raadiosaateid tegeva portaali jaoks on meediamaastiku reaalsust arvestades naeruväärselt väike summa – eelkõige kui see paigutada miljoneid aastas kulutava liberalistliku peavoolumeedia konteksti.    

See on asja praktiline pool, ent me ei tee Objektiivi kunagi üksnes praktilistel kaalutlustel, selleks, et lihtsalt midagi teha. Me oleme algusest peale öelnud, et me kanname enda töös missiooni. Meie püüdlus on kajastada ühiskonnas toimuvat ausalt ja omakasupüüdmatult, lähtudes konservatiivsetest, traditsioonilistest ja vasturevolutsioonilistest väärtustest. 

Ma arvan, et just praegu, mil konservatiivne leer on kahetsusväärselt lõhenenud, on eriti oluline hoida ja pidada üleval erakondade ülest konservatiivset meediakanalit, mis tugineb konservatiivse maailmavaate alustele ning mis ei kavatse neist poolt grammigi tingida, ei iseenda ega kellegi teise juures. 

Me pole Objektiivis sellest kunagi saladust teinud, et meie eesmärgiks ongi mõjutada avalikku arvamust ja valvata, et konservatiivne poliitiline leer ei teeks tuumikväärtustes, nagu perekond ja abielu, truudus ja kõlbeline puhtus, töökus, hoolivus, austus oma lähedaste ja kaasinimeste vastu mingeid allahindlusi.

Me töötame selle nimel, et konservatiivne poliitika seisaks selgelt ja ühemõtteliselt vastu ideoloogilise diktatuuri kehtestamisele ning kaitseks inimeste põhilisi õigusi ja vabadusi, ennekõike õigust elule ning usu-, sõna- ja veendumuste vabadust, nagu ka riiklikku iseseisvust ning sõltumatust globalistlikest organisatsioonidest ja nende inimvaenulikust agendast.

Tõepoolest, Objektiiv võib toimida täpselt sellises mahus, nagu meie lugejad seda soovivad.

Selleks, et me samas mahus edasi kestaksime, palun toetage meie tegevust!

Ma tänan ühtlasi kõiki, kes on meie portaalile juba annetanud, eriti neid, kes on seda teinud märkimisväärselt heldelt!

Soovin kõikidele meie lugejatele rõõmsat peatset võidupüha ja jaanipäeva!