Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni logo. Foto: Scanpix

“Paljud aruande täisversioonis välja toodud faktid ja vaatlusandmed on esitatud segaselt, mõned [olulised faktid] on üldse välja jäetud ja nii sündinud aruanne on muutunud kallutatuks, ning see pole enam usaldusväärne,” kirjutab Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) Doumas 7. aprillil toimunud väidetava keemiarelvarünnaku uurimisgrupi liige lääne peavoolumeediale lekitatud kirjas.   

Saatja: *****

Saadetud: 22. juuni, 2018 08:27

Saaja: *****

Teema: Sügavad kahtlused “redigeeritud” Douma aruande osas

Lugupeetud *****,

Mina kui FFM-i [Fact Finding Mission / faktiotsimismissioon] meeskonna, mis viis läbi Doumas 7. aprillil toimunud väidetava keemiarelvarünnaku uurimise, liige, olen tõsiselt mures FFM-i redigeeritud aruande pärast, mida minu arusaamise kohaselt kohendati [Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni; OPCW] peadirektori büroo [Office of the Director General; ODG] nõudmisel.

Peale selle muudetud aruande lugemist, mida juhuslikult keegi teine Doumas käinud meeskonna liikmetest pole lugeda saanud, olen ma löödud sellest, kui valesti on selles fakte esitatud. Paljud aruande täisversioonis välja toodud faktid ja vaatlusandmed on esitatud segaselt, mõned [olulised faktid] on üldse välja jäetud ja nii sündinud aruanne on muutunud kallutatuks, ning see pole enam usaldusväärne. Mõnel juhul on redigeeritud aruandesse sisse jäänud olulised faktid saanud hoopis muu sisu kui oli nende algne tähendus. Hea meelega tooksin ma välja mõned redigeeritud aruande eriti murettekitavad kohad.

Paragrahv 8.3 kokkuvõttes esitatud väide “Meeskonnal on käesoleval hetkel küllaldaselt tõendeid kinnitamaks, et silindritest pääses tõenäoliselt valla kloor või mõni muu reaktiivset kloori sisaldav kemikaal” on väga eksitav ja seda faktid ei toeta. Tänaseks on ainsad tõendid sellised, et asukohtadest 2 ja 4 kogutud mõned näidised puutusid kokku kas ühe või mitme kemikaaliga, mis sisaldasid reaktiivse kloori aatomeid. Sellised kemikaalid on näiteks molekulaarne kloor, fosgeen, tsüaankloriid, vesinikkloriidhape, vesinikkloriid või naatriumhüpokloriit (mis on tavalise pesuvalgendi peamine koostisaine).

Tuua kloorgaasi ühe võimaliku allikana ekstra välja pole aus. Ära märkima peab samuti selle, et tehniline määratlus “reaktiivset kloori sisaldav kemikaal” (reactive chlorine-containing chemical), mida kasutatakse redigeeritud aruandes, pole tegelikult täpne. Tegelikult on mõeldud reaktiivset kemikaali, mis sisaldab kloori, mis iseenesest – nagu näiteks klorofenool – ei ole tingimata reaktiivne. Aruande algversioonis on kasutatud täpsemat määratlust “kemikaal, mis sisaldab reaktiivset kloori” (a chemical containing reactive chlorine).

Redigeeritud aruandes väidetakse, et gaas pääses (asukohtades 2 ja 4) tõenäoliselt välja silindritest. Aruande algversioonis rõhutati hoopis fakti, et kuigi silindrid võisid olla kahtlusaluse kemikaali väljapääsemise allikaks, ei ole selle kindlaks väitmiseks ometigi tõendeid. Võib-olla on antud näite puhul tegemist kogemata sisse lipsanud veaga, kuid tegemist on suure kõrvalekaldumisega algsest aruandest.

Paragrahvis 8.2 seisab “toetudes erinevate klooritud derivaatide kõrgele tasemele, […],  mida on leitud keskkonnast võetud näidistest”. Tasemete nimetamine “kõrgeks” on tegelikult leitud klooritud orgaanilise materjali derivaatide puhul liialdus. Tegelikult leiti sellist materjali proovides hulgal mõned osakesed miljardi kohta, vahemikus 1-2 osakest miljardi kohta, mis iseenesest on tühised kogused.

Algraportis käsitleti põhjalikult ebakõlasid, mis valitsevad ohvrite sümptomites, nagu neid on esitanud tunnistajad ja nagu need on kajastunud nähtud videotes. Selle osa aruandest välja jätmisel (sealhulgas epidemoloogia osa, mis on jäetud tervenisti välja) on aruandele tõsiselt kahjustav mõju, kuna kõnealune osa on lahutamatult seotud tuvastatud keemilise ainega. See kas põhjendab või välistab iga võimaliku kemikaali esinemise. Antud juhul on seatud küsimuse alla kloori või mõne muu lämmatava aine esinemine just selle pärast, et vaadeldavate ja raporteeritud sümptomite vahel valitseb ebakõla. Ebakõlasid ei täheldanud ainult FFM meeskond, vaid seda tegid ka kolm keemiarelvade mõjudega kokku puutunud toksikoloogi.

Ma nõuan, et raport avalikustataks selle terviklikul kujul, kuna selle redigeeritud versioon ei kajasta meeskonna [tegelikult tehtud] tööd ja järeldusi.

Algses aruandes on põhjalikult käsiteldud küsimust sellest, kuhu silindrid olid paigutatud ja millist suhtelist kahju need tekitasid kokkupuutepunktides ning seda võrreldi kahtlustustega, et osutatud silindrid olid toksilise kemikaali allikaks. Sellised osad on põhimõtteliselt redigeeritud aruandest välja jäetud. See info on oluline tõenäolise toksilise materjali “kohalolu” või selle “kasutamise” vahel vahet tegemisel.

Uurimine viidi läbi ja algne aruanne koostati põhjalikult ning esitati hulgaliselt teadusandmeid koos proovide võtmise kaartide ja kogutud andmete analüüsidega. Aruandes esitatud väidete ja uurimismeeskonna usaldusväärsuse toetuseks on algaruandele lisatud põhjalik eelretsenseeringutega teadustööde andmebaas. Ka see on kahetsusväärselt redigeeritud aruandest välja jäetud.

Jättes teised samavõrd võimalikud ained, mis sisaldavad reaktiivset kloori, kõrvale ja tuues välja ainult kloori ning esitades seda eraldiseisva faktina, muudab minu hinnangul aruande erapoolikuks määral, mis mõjutab negatiivselt kogu aruande usladusväärsust. Lisaks sellele ka Organisatsiooni [OPCW] oma.

Ma nõuan, et raport avalikustataks selle terviklikul kujul, kuna selle redigeeritud versioon ei kajasta meeskonna [tegelikult tehtud] tööd ja järeldusi. Algses aruandes on toodud välja hulk fakte ja vaatlusandmeid, mis võivad kõik olla ühtemoodi kehtivad. Tõsiasi, et algaruandes on tähelepanu juhitud ebakõladele või vaatlusandmeid ei ole võimalik lõpuni lahti seletada, ei õigusta nende [ebakõlade ja tõlgitsemisvõimatuse] väljajätmist. Ebakõlad ja vaatlusandmed põhinevad tõendumaterjalil ning kogutud andmetel. Tulevikus saadav info võib need lahkhelid kõrvaldada, kuid täna on faktid sellised, nagu need on aruande algversioonis esitatud ja need tuleb avalikuks teha.

Kui siiski üllitatakse redigeeritud versioon, palun ma sinna juurde lisada minu sellest erinevad tähelepanekud, mis on kooskõlas Keemiarelvade Konventsiooni Kontroll-lisa paragrahvi 62 teise osa mõttega.

Lugupidamisega teie

*****

OPCW inspektorid: Douma aruannet võltsiti lääneriikide huvides

Vooglaid ja Vogelberg: Süüria keemiarünnaku uurimine on olnud kallutatud

Fookuses: vilepuhujate sõnul on OPCW Süüria-raportid teadlikult moonutatud