Veel paar päeva saab anda allkirju Rail Balticu vastasele pöördumisele

Rail Balticu vastane meeleavaldus Tallinnas 26. jaanuaril 2017. Foto: Markus Järvi

Eesti, Läti ja Leedu kodanikeühenduste liikmed on algatanud allkirjade kogumise pöördumisele Eesti Vabariigi, Läti Vabariigi ja Leedu Vabariigi peaministrite poole seoses valitsuste sooviga allkirjastada 31. jaanuaril kiirustades Eesti, Läti ja Leedu vaheline kokkulepe Rail Balticu arendamiseks.

Pöördumine sedastab, et üldsusele pole tänaseni arusaadavalt suudetud ega püütudki selgitada Rail Balticu majanduslikku põhjendatust, finantseerimise jätkusuutlikkust ning ennekõike vajadust täiesti uute trassikoridoride järgi.

"Seega hakkab valitsus otsustama kogu riigi ja rahva nimel midagi, mille otsustamiseks tal puudub demokraatlik alus," öeldakse pöördumises kolmele Balti riigi peaministrile.

Pöördumist saab allkirjastada siin ja siin.

Allolevas pöördumise täistekst:

Balti riikide vahelise Rail Balticu lepingu allkirjastamine 31. jaanuaril on praegusel kujul lubamatu!

Austatud Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas
Austatud Läti Vabariigi peaminister Māris Kučinskis
Austatud Leedu Vabariigi peaminister Saulius Skvernelis

Balti riikide hea ühendus nii omavahel, riigisiseselt kui ka muu Euroopaga on meie ühine eesmärk, mille poole peaks meid viima ka uus Euroopa laiusega raudtee. Kahjuks on seda praegu kavandatud nii, et see võib meid ühendamise asemel hoopis eraldada. Olulised analüüsid on vigased, tuginevad vananenud andmetele ja ebarealistlikele eeldustele. Kavatsusi ei ole rahvaga läbi arutatud, on ignoreeritud teadlaste ja arvamusliidrite konstruktiivset dialoogi.

Meie, Eesti kodanikeühenduste ja vabakonna liikmed ning kolme Balti riigi tulevikust hoolivad kodanikud, pöördume Eesti Vabariigi, Läti Vabariigi ja Leedu Vabariigi peaministrite  poole seoses valitsuste sooviga allkirjastada 31. jaanuaril kiirustades, kuid samas pöördumatult siduvalt Eesti, Läti ja Leedu vaheline kokkulepe Rail Balticu raudteeühenduse arendamiseks.

"Rail Balticu riikidevaheline kokkulepe on vajalik, et fikseerida õigusliku jõuga dokumendis riikide kohustused, mis on vajalikud raudteeühenduse rajamiseks," seisab eelnõu seletuskirjas. Kokkulepe on seega Rail Balticu raudteeühenduse rajamise töödega alustamise eeldus.

Samas pole üldsusele tänaseni arusaadavalt suudetud ega püütudki selgitada Rail Balticu majanduslikku põhjendatust, finantseerimise jätkusuutlikust ning ennekõike vajadust täiesti uute  trassikoridoride järgi.

Seega hakkab valitsus otsustama kogu riigi ja rahva nimel midagi, mille otsustamiseks tal puudub demokraatlik alus. Samuti ei ole selline protsess kooskõlas Århusi konventsiooniga, mida kõik Balti riigid peavad järgima mastaapsete projektide puhul avalikkuse teavitamiseks ning kaasamiseks.

Seega meie, petitsioonile allakirjutanud, soovime:

  • et Balti riikide kodanikel oleks võimalik tutvuda Rail Balticu tasuvusanalüüside, sotsiaalmajanduslike- ja ökoloogiliste mõjurite analüüsi ning Euroopa Ühendamise rahastuga sõlmitud lepingutega ning eelmainitutele sõltumatult tellitud auditeerimisega näiteks Riigikontrolli poolt,
  • et otsustajad ei teeks otsuseid enne, kui nad pole andnud end otsustama valinud rahvale võimalust tutvuda otsuste reaalse mõjuga meie kõigi tulevikule ning trassivaliku alternatiividega ja arvestanud üldsuse seisukohti.

Balti riikide kodanikena tahame teada, kes võtab juriidilise, moraalse ja poliitilise vastutuse Rail Balticu praegu kavandatava Tallinn-Pärnu-Riia trassikoridori Eesti territooriumile rajamise otsuse ja selle mõjude eest riigi tulevikule. Oleme veendunud, et rahva selja taga ei tohi teha rahva tulevikku mõjutavaid otsuseid nii, et hiljem pole võimalik tuvastada otsuse tagajärgede eest vastutajaid!

Lepingule allakirjutamine Eesti, Läti ja Leedu tuleviku jaoks siduvas vormis tuleb edasi lükata, kuni Balti riikide kodanikel on olnud võimalus tutvuda kõigi Rail Balticu rajamist puudutavate (sh salastatud) materjalidega.

Demokraatlikus riigis ei saa täitevvõim teha rahva eest otsuseid, mis mõjutavad kogu rahvast, meie keskkonda ja tulevaste põlvede tulevikku ilma rahva tahet ära kuulamata ja sellega arvestamata! Me pole nõus enda selja taga tehtavate otsustega, mille tagajärgi pole rahvale arusaadavalt selgitatud!

Soovime avatud, argumenteeritud ja sisulist arutelu kodanikeühendusi ja vabakonda kaasates, nii nagu on sätestatud teiste hulgas ka Århusi konventsiooniga.

Ökoriik Eesti kooskond
Kodanikuliikumine Avalikult Rail Balticust
Latvijas zeme, daba, tauta (Läti maaomanike ühendus)
Lithuanian Fund for Nature (Leedu looduse fond)
Pasvalys branch of Lithuanian Landowners Union (Leedu Maaomanike Liit, Pasvalys esindus)