Varro Vooglaid ja Jaanus Vogelberg vestlevad skandaalist, mis on puhutud üles seoses siseminister Mart Helme poolt Soome meediale antud intervjuus öelduga, et Eestil peab lisaks NATO vihmavarjule olema ka riigikaitseline plaan B.

Saatest jäi kõlama seisukoht, et igal vähegi iseseisvuse ideaalist lähtuval riigil peaks lisaks kollektiivkaitsele lootmisele olema enesekaitseks ka varuplaan, mis näeb ette oma jõududega hakkama saamist.

Sellise plaani loomine ja omamine on veelgi põhjendatum, kui seda ei käsitleta alternatiivina kollektiivkaitsele, vaid varuvõimalusena puhuks, kui kollektiivkaitse ei toimi. Eelduses, et NATO kollektiivkaitse süsteem ei ole Eestile piisava kaitse tagamiseks sajaprotsendiliselt kindel, ei ole midagi mõistusevastast ning pigem peegeldab irratsionaalset lähenemist vastupidine seisukoht.

Saate teises pooles arutleti lähemalt ka avaliku võimu ja meedia suhete teemal, toonitades et avaliku võimu ootus, nagu peaks meedia aitama vahendada riigikaitse osas ainuõigeks peetavat poliitilist narratiivi, ilma probleemidest rääkimata, on vaba ajakirjanduse ideaaliga täiesti kokkusobimatu.

Kuula videost lähemalt!

Markus Järvi: plaan B on riigimehelikkuse ABC