Maailma Majandusfoorumi (World Economic Forum, WEF) asutaja Klaus Schwab 23. mail 2022 Davosi kohtumisel kõnet pidamas. Foto: Scanpix

Ron Paul Institute'i juhtivteadur Adam Dick selgitab mõttekoja väljaandes, kuidas Maailma Majandusfoorumi Davoses toimuval aastakohtumisel üritatakse kitsasse nomenklatuuriringi kuuluvate inimeste salasepitsuste kaudu maailma muuta.

Valitud grupp ülemaailmse nomenklatuuri liikmeid, kes on tulnud kokku Maailma Majandusfoorumi (WEF) Šveitsi mägikülas Davoses toimuvale koosolekule, üritavad vandenõu raames päriselt kontrollida maailma riikide ühiskondi ja poliitikat. Tegemist on vandenõu praktika, mitte vandenõu teooriaga.  Seda tunnistas WEFi asutaja ja tegevjuht Klaus Schwab esmaspäeval (23.05) peetud tervituskõnes. 

Schwabi tunnistas salasepitsused üles järgmiselt:

"Ütleme selle selgelt välja. Tulevik lihtsalt ei juhtu. Tuleviku ehitame meie – seda ehitab kogukond, mille moodustame meie, siia ruumi kogunenud inimesed. Meil on vahendeid, et parandada meie maailma olukorda, kuid selleks tuleb täita kaks tingimust. Esimesena peame me kõik käituma sidusrühmadena*, mis on osa suurematest kogukondadest (stakeholders of larger communities). Me ei teeni ainult enda huvisid, vaid me teenime kogukonda. Me kutsume seda sidusrühmade vastutuseks. Teiseks peame me tegema koostööd. See on põhjus, miks te leiate siin hulgaliselt võimalusi lüüa kaasa tegevustes ja mõjukates algatustes, mille eesmärgiks on globaalse agenda konkreetsete teemade edendamine."   

WEFi aastakoosolek ei ole lihtsalt inimeste kokkutulek, kus vesteldakse, luuakse suhteid ja kuulatakse mõnda ettekannet. Selle kokkusaamise eesmärgiks on, nagu kirjeldab Schwab, "võimsa kogukonna" loomine, mis jõustab algatusi, mille eesmärgiks on "globaalse tegevuskava üksikteemade edendamine". 

Samuti ei tohiks tunda ennast liiga mugavalt lubaduse peale, et vandenõulased küll salasepitsevad, kuid teevad seda "sidusrühmadena, mis on osa suurematest kogukondadest".

See on väga ebatõenäoline, et suurem osa WEFi aastakoosolekul osalevatest inimestest peavad teid kui tavalisi inimesi osaks oma "kogukonnast". Koomik George Carlin on kunagi öelnud: "See on küll suur klubi, kuid teie ei kuulu sinna." (It's a big club, and you ain't in it.)

*Sidusrühmade kapitalism (stakeholder capitalism) on oluline osa Suurest Lähtestamisest ja ärimaailmas näeb see näiteks välja nii, et suur investeerimisfond (BlackRock, Vanguard vms) ostab ära suure osa mingi ettevõtte aktsiatest, saades nii selles märgatava sõnaõiguse. Kuna investeerimisfondi juhid ja töötajad on agressiivsed progressiusklikud, siis kehtestavad nende omandatatud ettevõttes äärmusliku kliima-, rassi- ja LGBT režiimi. Veelgi enam, need samad maailma mõjukamad investeerimisfondid, suured pangad ja nendega kokku mängivad hiidkorporatsioonid on kehtestanud tubliduse edetabeli, mida nimetatakse keskkonna-, sotsiaal- ja haldusvõimekuse (environmental, social and governance; ESG) investeerimismõõdikuteks, mille nõudmisi (kliima, LGBT, laste "soovahetus", BLM-tüüpi rassism, "mitmekesine" juhtkond jne) peavad ettevõtted peavad jälgima, kui nad soovivad investeerimiseks raha saada. ESG mõõdikutele allutatakse ka Euroopa Liidu toetusprogrammid.

Eestist osaleb käesoleva aasta WEFi koosolekul Alar Karis.

Toimetas Karol Kallas