Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Foto: Scanpix

Euroopa Komisjon võtab täna vastu plaani kriminaliseerida vihakõne ja vihavägivald kogu Euroopa Liidus. Esmalt plaanib komisjon tulla välja LGBTQ+ vastase "vihakõne" ja "vihakuriteo" kriminaliseerimise plaaniga, naistevastase vihavägivalla kriminaliseerimise plaan peaks välja tulema järgmise aasta märtsis, vahendab Politico

Ühtsete kriminaliseerimise reeglite eesmärgiks on võtta vastu seadusi, mis karistaksid LGBTQ+ ja naiste vastast "vihakõnet" ja vihavägivalda nii internetis kui ka väljaspool virtuaalmaailma.

Euroopa Komisjoni plaani üheks tõukeks on ka #MeToo ja Black Lives Matter liikumised. Komisjoni sooviks on sätestada kriminaliseeritavad vihakõne teod Euroopa Liidu alustekstides, kus on juba kuritegudena kirjas terrorism, narkokaubandus, inimkaubandus, naiste ja laste ekspluateerimine ning korruptsioon.

Esmalt plaanib Euroopa Komisjon tulla välja LGBTQ+ vastase "vihakõne" ja vihakuriteo kriminaliseerimise plaaniga, naistevastase vihavägivalla kriminaliseerimise plaan peaks välja tulema järgmise aasta märtsis. 

Euroopa Komisjoni sõnade kohaselt "liigub vihkamine peavoolu, võttes sihikule üksikisikud või grupid, kes jagavad ühiseid tunnused, nagu rass, etniline kuuluvus, keel, religioon, rahvus, vanus, sugu, seksuaalne orientatsioon, sooline identiteet, sooline väljendus, seksuaalne iseloom või mõni muu fundamentaalne karakteristik või selliste karakteristikude kombinatsioonid", vahendab Politico komisjoni poolt ette valmistatud teksti.

Komisjon sooviks on, et "vihakõnede" kriminaliseerimine aitaks võidelda ka rassismi ja ksenofoobia vastu. Ühtlasi on plaani eesmärgiks "segaste signaalide vähendamine avalikkusele, nagu neid tegusid ei peaks võtma tõsiselt või et neid võib karistamatult teha", kirjutab Politico.

Euroopa Komisjoni plaani peavad veel kinnitama EL Nõukogu ja EL parlament. 

Toimetas René Allik