Euroopa Parlamendi istungitesaal. Foto: www.europarl.europa.eu

Neljapäeval 10. märtsil toimus Euroopa Parlamendis hääletus, millega nõuti majandussanktsioonide kehtestamist Poolale ja Ungarile.

Majandussanktsioonide kehtestamise resolutsiooni poolt hääletas 478 saadikut, 155 oli vastu ja 29 saadikut ei olnud kohal. Euroopa Parlamendi saadikud tervitasid hiljutist Euroopa Kohtu otsust, millega lükati tagasi Ungari ja Poola taotlus tühistada "õigusriigi põhimõtete" tingimused Euroopa Liidu abi saamise juures.

Euroopa Parlamendi progressiusklikud saadikud leiavad, et hetkel on Euroopa Komisjonil "kõige parem aeg" (high time) täita oma kohustusi Euroopa Liidu aluslepingute valvurina ja reageerida mõne liikmesriigi jätkuvale "õigusriigi põhimõtete rikkumisele, kuna see kujutab ohtu Euroopa Liidu rahahuvidele". 

Parlamendi poolt vastu võetud resolutsioonis leitakse, et Euroopa Liidu raha tuleb kaitsta nende eest, kes ei pea kinni Euroopa Liidu "väärtustest".

Ungari ja Poola "probleem"  Euroopa Liidu "õigusriigi põhimõtetega" seisneb suuremas osas selles, et nimetatud riigid peavad loomulikku perekonda ühiskonna alustalaks ja ei luba oma lasteaedades ning koolides pesta oma laste ajusid LGBT propagandaga.

Euroopa Liidu rahade sidumise "õigusriigi põhimõtetega" regulatsioon hakkas kehtima 2021. aasta 1. jaanuaril, kuid seni ei ole Euroopa Komisjon seda rakendanud.

Poola on tänaseks vastu võtnud 1,4 miljonit ja Ungari ligi 200 000 Ukraina põgenikku, kelle eest hoole kandmisega kaasnevad märkimisväärsed kulutused. Euroopa Parlament tahab Poolalt Euroopa Liidu toetusrahad, selahulgas ühtekuuluvusfondi vahendid, mida saab põgenike aitamiseks kasutada, Poolalt ja Ungarilt ära võtta põhjusel, et need riigid ei luba oma laste ajusid loputada progressistliku sugu- ning seksiideoloogiaga.

Ameerika Ühendriikide konservatiivne arvamusliider Sohrab Ahmari kommenteeris Parlamendi ostust: 

Poolakate ja ungarlaste jaoks, kes rumala peaga arvasid, et Euroopa ühine kaitsmine lükkab progressiusklike ideoloogilised eelistused mõneks ajaks kõrvale, on tegemist karmi meeldetuletusega.

Toimetas Karol Kallas