Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani. Foto: Scanpix

Euroopa Parlamendi presidendi Antonio Tajani hinnangul on Euroopa Liidu päästmiseks vaja ühelt poolt kontrollida välispiiri ja tõkestada väljarännet Aafrikast, ent teisalt tuleks ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti juhtimisel hakata Euroopasse tooma ja liikmesriikide vahel laiali jaotama neid, kel on õigus saada vastavalt ümberpaigutamiskavadele kaitset.

Tajani sõnul ei soovi ELi kodanikud enam leppida käsi laiutava Euroopaga, kes on võimetu pagulaste tragöödiale reaalset lahendust leidma – inimesed tahavad Euroopat, kes on solidaarne tagakiusamise ja sõja eest pagejatega, kuid kes käituks meelekindlalt nendega, kel pole õigust ELi tulla ega siia jääda.

“Selleks et veenda kõige rohkem vastu olevaid liikmesriike ümberjaotamisega nõustuma, on ülioluline anda neile kindlustunne, et liit suudab kontrollida oma välispiiri ja tõkestada väljarännet Põhja-Aafrikast. Siis jõuaksid Euroopasse üksnes need, kel on õigus saada kaitset ümberpaigutamiskavade alusel, mida juhib ÜRO pagulaste ülemvoliniku amet. Need inimesed toodaks turvaliselt kohale ja jaotataks õiglaselt ELi vastuvõtjariikide vahel, nagu seda juba tehakse Türgi, Jordaania või Liibanoni vastuvõtulaagritest saabujatega,” kirjutab Tajani Postimehes avaldatud artiklis.