Raamat "Mida poisid teevad" kujutab täiskasvanuteta keskkondasid, kus poisid murravad tabusid. Foto: astridlindgrenmemorialaward.wordpress.com

Euroopa Parlamendi Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saadik Jaak Madison kritiseerib sotsiaalmeedias Euroopa Liidu poolt sadade tuhandete eurodega rahastatud lasteraamatute projekti, mille eesmärgiks on “sooliselt positiivse lastekirjanduse tootmine”.

“Tahate teada, kuidas kasutab Euroopa Liit maksumaksja raha? Tahate teada, kuidas toimib see kurikuulus “LGBT propaganda”,” küsib Madison postituse alguses.

Ta jätkab Euroopa Liidu programmi “Loominguline Euroopa” raames, aastatel 2017 kuni 2022, läbiviidava projekti “Sooline identiteet: lastest lugejad ja raamatukogude kollektsioonid” kirjeldamisega. Projekt, mille ilmavõrguportaal kannab nime “G-Raamat” (G-Book) on suunatud lastele vanuses 3-5 ja 6-10 aastat. Lastekirjanduse LGBTQ+ teadlikuks muutmise üritus pannakse toime riikides nagu Itaalia, Hispaania, Bosnia, Iirimaa, Bulgaaria ja Prantsusmaa, ning selle eesmärke kirjeldatakse järgnevalt:

Lastekirjandusel on tüdrukute ja poiste soolise identiteedi kujunemisel otsustav roll. Euroopas on endiselt palju riike, kus valdavad traditsioonilised soolise identiteedi esindamise mudelid lasteraamatutes. Seetõttu on väga oluline tugevdada soopositiivset lastekirjandust, pakkudes välja raamatuid, mille tegelased rikuvad soolisi stereotüüpe. Kahjuks on lastekirjanduses endiselt suuri erinevusi selles, kuidas Euroopa riigid soolise identiteediga hakkama saavad. Neis riikides, kus soolist võrdõiguslikkust rohkem täheldatakse, on sooliselt positiivse lastekirjanduse tootmine sellest tulenevalt laiem. Teisel poolel on mitu riiki, kus niisuguse kirjanduse levitamine just algas. ELi tasandil puudub soopositiivse lastekirjanduse reklaamimisel ja rakendamisel ühtne lähenemisviis. 

Madison jätkab näidetega, mida projekti raames loodud “g-lasteraamatud” endast kujutavad: 

1) Üks raamat räägib paarist homokängurudest, kellele on annetatud muna kaudu laps.

2) Teises raamatus on “translind”, kes jätab oma karja selle “rangete reeglite rõttu”, et leida oma tee.

3) Raha on sellest projektist läinud ka kaardimängule, mis julgustab poisse “tegema Billy Elliotiga sarnast piruetti“.

Kui kellelgi peaks tekkima küsimus, miks Euroopa Liit tahab juba kolmeaastaseid lapsi teatud ideoloogia järele kujundada, siis projekti kodulehel on antud sellelegi vastus:

Valisime need vanusevahemikud kahel peamisel põhjusel. Esiteks seetõttu, et need on eriti olulised soorollide ja (soo)esindajate assimilatsiooniprotsessis. Teiseks seetõttu, et koolis pole välja kujunenud tavasid laste sootundliku ja afektiivse hariduse saamiseks.

EKRE eurosaadik osutab, et projektis kirjeldatakse lisaks raamatute valimise aluseid: 

Eelkõige püüdsime valida raamatuid, mis esitavad palju erinevaid tüdrukute ja poiste hariduse seisukohast üliolulisi teemasid: perekonnad ja (mitmed) peremudelid; LGBTQ+; kool; karjäär; emotsioonid ja tunded; kired ja hobid; kehad; kultuuridevahelisus; kaasamine.

Madisoni hinnangul on tegemist tõsise näitega, kuidas Euroopa Liit rahastab LGBTQ+ propagandat ja ta kinnitab, et selliseid projekte jagub ohtralt.

Lõpetuseks esitab europarlamentäär mõtte fondist, mille kaudu rahastatakse raamatuid, milles räägitakse loomulikust, ema ja isaga perekonnast ning tuuakse esile rahvusluse positiivseid külgi. 

Aastatel 2017–2019 eraldati g-raamatute üllitamise ja levitamise tarbeks 188 124 eurot ning aastatel 2020–2022 saab projekt 197 896 eurot raha. Lasteaia- ja algkoolilastele suunatud LGBTQ+ propagandat mahitatakse Euroopa Liidu poolt kokku 386 020 euroga.

Toimetas Karol Kallas