Foto: BigStockPhoto

Tänu progressiusulistele Kanada liberaalidele on riigi koolisüsteemi vallutanud tähestikurahva sooideoloogiat ja seksuaalveidruseid levitavad uusmarksistlikud noorteühendused, mille eesmärgiks on igasuguse normaalsuse kuulutamine rõhumiseks ja vastupidi.

Kanada koolilastele kaela kukutatud seksiveidrike uusmarksistlikust pioneeri- ja komsomoliliikumisest teevad ülevaate Melanie Bennet ja James Lindsay.

Eesti kohal ripub juuksekarva otsas seksipeletiste mõõk 

Kaasaegsed sotsialistid võtavad "suure marsi" käigus esmalt üle kultuurivaldkonna ja haridusinstitutsioonid.  

Nii hullumeelsel kujul pole tähestikurahva ja teiste "vähemuste" teemaline ideoloogiline ajude triikimine Eesti koolisüsteemi (ehk) veel jõudnud. Samas kultuurimaailmas, täpsemalt selle kujutava kunsti nurgas, peetakse ühte ennast tõenäoliselt tõsiseks ja päraülevaks seksiveidrikuks pidavat, seda ning sellega kaasnevat ideoloogiat idealiseerivat 30-ndates aastates meeskunstniku loomingut Eesti tippkunstiks. Tema Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi aja kolhoosiesimehe omasooiharust kajastav näitus viidi Veneetsia biennaalile ja see oli esimeseks näituseks, kui Okupatsioonide muuseumist sai Vabamu. Mis Vabamusse üldisemalt puutub, siis seal on võimalik nii püsiekspositsioonis kui eraldi eksursiooni käigus elada kaasa nõukogude aja tähestikurahva piinadele.

Hetkel on võimalik Kumus vaadata 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses tegutsenud omasooihara baltisaksa kunstniku Elisàr von Kupfferi ja osutatud meeskunstnku ühisnäitust.

Seksiveidrikust Eesti "tippkunstniku" arvamised jõudsid hiljuti korporatiivsesse meediasse. Eesti Rahvusringhäälingu uudisteportaal vahendab: "See (seksiveidrustele rõhumine; kväärimine) on arusaadavalt ka selline ületõlgendamisprotsess. Sellega alati ei öeldagi, et miski on nii või naa, see on pigem kompliment teose kohta, et see on rikas tekst, et seda on võimalik lugeda erinevalt. See on viljakas protsess." 

Ära võib märkida samuti, et üks Eesti tippkirjanikke on kas rohkem või vähem avalikult omasooihar ja ühe endise sotsialistist tippoliitiku omasooiharad kujutelmad pälvisid 2023. aasta Kirjanike Liidu romaanivõistluse peaauhinna.

Esmalt olgu siinkohal esitatud tõik: ükski normaalne tööandja ei maksa naistele väiksemat palka ega kiusa neid nende soo pärast. Sotsialistlikke – või satanistlikke, kuidas keegi seda parasjagu nimetada tahab, – revolutsiooni (revolutsioone on näiliselt palju, kuid tegelikult on need kõik üks) põhiomadus on alati, et see on igikestev. Permanentne. Naisõiguslus (feminism) on revolutsiooni oluline osa. Kui ilma progressiusu silmaklappideta vaadata 1960ndate naiste (sh igasuguste "vähemuste") "õiguste" ja "vabaduste" liikumist, siis väga suure tõenäosusega oleks maailm täna ilma selleta märksa parem koht elamiseks. Lisaks võib naiste "õiguseid" vaadata millisest küljest iganes, kuid tegemist on kõige jõulisema "viirusvektoriga", mille juurest on üle seksuaalvähemuste jõutud laste "soomuutmiseni". Hiljuti Eesti Kirjanike Liidu esinaiseks saanud kirjanik esitas ERR-i raadiointervjuus mõtte, et "iga normaalne inimene on feminist". Siinkohal teema lõpuks, kuid mitte ainult: igasuguse revolutsiooni eesmärgiks on ainuvõim. See pole mitte kunagi mingisugune "võrdsus". Läänemaailma ülikoolides on sooline tasakaal tänaseks keskmiselt 2/3 jagu "õrnema" soo kasuks, ülikoolid on väidetavalt "eliidi" kasvulava ja igaüks võib ise vaadata, milline katastroof neist on saanud.

Tallinna Ülikool on koht, mille tiiva alla on ilmselt koondunud Eestis kõige enam igasuguseid soo- ja vimmauurijaid ning mille sotsiaalteadlased ja ajaloolased paistavad silma eriti rängal kujul esineva progressiusklikkusega.

Tartu Ülikoolile heidetakse ette progressiusu ketserite tagakiusamist.

Kadakasakslusest tingitud hingeelu häired võimendavad uuskeele tahet  

Mis puutub sõnasse "kväär", siis tegemist on uuskeelega ja uuskeele eesmärgiks on inimeste ajude nüristamine. Võõrapäraste oskussõnade otse Eesti keelde tõstmine osutab kallil kodumaal pikka aega suhteliselt levinud kadasakslikule alaväärsuskompleksile, mille kohaselt kõik välismaine on kuidagi parem. 

"Kväär" tuleb ingliskeelsest sõnast "queer" ja see tähendab veidrikku ehk kummalist inimest. Sooideoloogias ja kriitilistes teooriates seksiveidrikku. Uuskeele vastu aitab selle ideoloogilist sisu naeruvääristav ja alandav vastu-uuskeel ning sellises võtmes võiks "queeri" tõlkida "seksipeletiseks". Uuskeelsed sõnad on samuti "gei" ja "lesbi", mis üritavad omasooiharusest jätta kuidagi väärikama, "välismaise" mulje.

George Orwell nentis oma raamatutegelase Syme'i suu läbi: "Kas sa ei mõista, et uuskeele eesmärk on ahendada mõtlemise piire? … Revolutsioon on täielik, kui [uus]keel on täiuslik. Uuskeel on ingsots ja ingsots on uuskeel."

Kanada inimesed on laste sooideoloogia ajupesu peale pahased

Melanie Bennet, kes on muuhulgas aru pähe võtnud endine pahempoolne, peab koos Shannon Boschy'ga iganädalast uusmarksistliku sooideoloogia ajupesu õudusi kajastavat videopäevikut, mis kannab nime Kanada [sotsiaalse] soo sõdade ülevaade (Gender Wars in Canada Report). Mõlema saatejuhi lapsed on nende endi kinnitusel Kanada koolides toimuva sooideoloogia propaganda ohvrid, mis ilmselt seletab ka nende äkilisust sellise noortele suunatud ajupesu suhtes.

Kanada mõttekoda Linnanoorte Uurimise Keskus korraldas 2023. aastal ilmavõrguseminari Sotsiaalse kaasamise ja välistamise dünaamika noorte aktivismis. Seminari üheks esinejaks oli Kanada pealinna Ottawa Carletoni Ülikooli seksiveidruste (kväär) teoreetik Julia Sinclair-Palm, kes selgitas kuulajatele, kuidas koolidesse tunginud seksiveidrike klubid pakuvad uusmarksistidest täiskasvanutele võimaluse koolilapsi "ära pöörata". Bennet tegi sotsiaalmeedias Sinclair-Palmi ettekandest ülevaate.

Kanada soosõdade kajastaja lõim jäi silma matemaatikateadlasele, filosoofile ja ühiskonnategelasele James Lindsay'le, kes lisas sellele omapoolsed kommentaarid. 

Lindsay pälvis maailmakuulsuse, kui tal koos Peter Bhoghossiani ja Helen Pluckrose'iga õnnestus mitmesse teadusajakirja sokutada Adolf Hitleri "Minu võitluse" osalised ümberkirjutused, milles natsionaalsotsialistlikud sõnad ja toonased sündmuste kirjeldused olid asendatud tänapäevase ärkleva-, intersektsionaalse-, feministliku-, rassismivastase-, sooideoloogia-, uusmarksistliku- jne sõnavaraga ning sündmustega. 

Kanada koolides tegutseb GSA "uuskomsomol"

Tänu Kanada liberaalidele, keda juhib üks maailma ärklevamaid poliitikuid Justin Trudeau, ja nende poliitilistele sabassörkijatele, on riigi haridussüsteemi ametlikult sisse pugenud kommunistide igikestva revolutsiooni kooliõpilaste sooideoloogia põhine ajupesuliikumine. See "pioneeri- või komsomoliorganisatsioon" kannab nime Sotsiaalsete Sugude ja Seksualiteedi (seksuaalsete tegevusalade) Koondis (Genders and Sexualities Alliance) või lihtsamas keeles Omasooiharate-Seksuaalselt Sirgete (normaalse seksuaalsusega inimeste) Koondis (Gay-Straight Alliance), mille mõlemi ametlikuks akronüümiks on GSA. 

Kanada Põhjaterritooriumide ametlik haridusvaldkonna teavik "Miks teie koolis peaks olema GSA" selgitab:

"GSA organisatsiooni haldavad õpilased ise. Üldjuhul asutatakse GSA-d kas põhi- või keskkoolis. Sotsiaalsete Sugude ja Seksualiteedi Koondised tagavad turvalise ruumi (safe space; tähendab nii eraldi ruume kui "ohutut" keskkonda laiemalt) omasooiharatele tüdrukutele ja poistele, mõlema soo vastu seksuaalset huvi tundvatele õpilastele, soomuutjatele, seksiveidrikele, oma seksuaalsuse suhtes küsimusi esitavatele- (queer/questioning) ja kahevaimulistele (two spirit; väidetav Põhja-Ameerika põlisrahvaste nimetus inimeste kohta, kes "ei ole naised ega mehed"), akronüümina LGBTQ2S+, õpilastele. GSA ühingutesse võivad kuuluda õpilased, keda tajutakse kuuluvana LGBTQ2S+ tähestikurahva sekka ja nende liitlased. GSA koondistes saadake kokku, suheldakse, otsitakse ühiseid tegevusi/huvisid; räägitakse asjadest, mis on GSA jaoks tähtsad ja toetatakse LGBTQ2S+ noori läbi hariduse ning propaganda. 

Samuti on oma GSA-programm Kanada Nova Scotia provintsi kolme omavalitsuse ühendkoolisüsteemil.

Benneti-Lindsay'i lõim

Julia Sinclair-Palmi ettekanne algab allolevas videos ca 25. minutist. Täpsemad osutused leiab James Lindsay postituste viipadest.

Bennet: Carletoni ülikooli seksiveidruste teoreetik selgitab, kuidas seksiveidruste klubid pakuvad täiskasvanutele suurepärase võimaluse teha lapsed tuttavaks intersektsionaalse uusmarksistliku revolutsioonilise tegevusega.

Lindsay: Miks inimestel on nii raske mõista, et need tegelased [sooideoloogia levitajad] on teatud uut liiki marksistid? Sama kirik, erinev usulahk. Selle eitamine on võrreldav väitega, et Tesla ei ole auto, kuna sellel pole sisepõlemismootorit. Rumal.

Bennet: Seksiveidruste teooria seisab põhimõtteliselt vastu igasugustele normidele, piiridele ja põhimõtetele. Seksiveidruslikkus (kväärlikkus) tähendab keeldumist sobitumast kehtivate normidega, ühiskonnaga kompromisside tegemisest ja samal ajal agaralt tegutsemist piiride lõhkumise nimel.

Lindsay: Seksiveidruste teooria on põhimõtteliselt igasuguste [kedagi milleski, täpsemalt "väga erinevate" suguühete vorme] piiravate põhimõtete vastane. 

Bennet: Seksiveidrike "vabastusliikumine" (queer liberation) nõuab revolutsioonilisi muutuseid, mida allolevas videos kirjeldatakse institutsiooni ümber liigendamise-/korraldamisena (restruktureerimisena). Sinclair-Palm räägib siinkohal sellest kooli mõistes. Seksiveidruste (kvääride) vabastusliikumine tähendab koolisüsteemis (K12; lasteaiast keskkoolini) [igasuguste] käitumisnormide, traditsioonide, piiride ja põhimõtete kaotamist.

Lindsay: Seksiveidruste teooria on seksiveidruste marksism on seksiveidruste gnostitsism

Bennet: Seksiveidrus embab põhimõtte pärast kõiki tabusid ja see pole sugugi juhus, et Vanguard (1960. aastatel Ameerika Ühendriikides tegutsenud vägivaldne omasooiharate organisatsioon) tegi oma seisukohtade esitamise eesmärgil koostööd tänavatel möllajate ja narkosõltlastega.

Lindsay: Seksiveidruste teooria on põhimõtteliselt igasuguste [erinevaid seksuaalseid tegevusi] piiravate põhimõtete vastu.

Bennet: GSA-dest on saanud liikumine, mis teeb noortest reaalsust eitavad ja seksiveidruste teooria/sooideoloogia kultuse tegevuskava järgivad äärmuslased. Väga oluline on siinjuures arusaamine, et õpetajad TAHAVAD teha õpilastest [sooideoloogiat ja seksiveidrusi kuulutavad] aktivistid.

Lindsay: Seksiveidruste teooria on seksipõhise kultuse õpetus, mille sihtmärgiks on suuremas osas lapsed.

Bennet: Kanadas on ["vähemuste"] rõhumise-vastane haridus endeemiline. Sellisele süsteemile pani aluse marksistist "haridusteoreetik" Paulo Freire, kes kasutas haridussüsteemi ära õpilaste äärmuslasteks muutmise eesmärgil, et viimased kukutaksid "süsteemi". Intersektsionaalsus on marksism.

Lindsay: Seksiveidruste teooria on kriitiline kosntruktivistlik bioloogilise ja sotsiaalse soo ning seksuaalsuse ideoloogia. See on põhjus, miks seda kutsutakse "[sotsiaalseks] sooideoloogiaks". Inimesed saavad aru.

Bennet: Seksiveiderlikkus on kohandumisest keeldumine, mis on põhjus, miks Sinclair-Palm väidab, et GSA-dest peaksid saama olemasoleva süsteemi (või institutsioonide) kukutamise eesmärgil poliitilise ajupesu keskused. Milleks tuleb lapsed panna uskuma, et normaalne seksuaalne käitumine (heteroseksuaalsus ja rahulolu oma bioloogilise sooga) tähendab kellegi teise rõhumist.

Lindsay: Selliseid asju, nagu "seksiveidrike" endateadmused (kväär-identiteedid), pole olemas. Isik ei *saa olla* [olemuselt] seksiveidrik. Võimalik on käituda seksiveidrikuna, mis kujutab endast trotslikku poliitilist vastuhakku, mida peetakse isiklikuks endateadmuseks (identiteediks). See tähendab teadlikult enda külge valitud isiksusehäirete pookimist ja selle juures mõtlemist, et see on tema tõeline (ehe) mina.