Kersti Kaljulaid ja Eiki Nestor. Foto: Scanpix

Portaal Objektiiv tõi hiljuti avalikkuse ette dokumendi, mis kinnitas, et riigikogu esimees Eiki Nestor võeti 1988. aasta detsembris NLKP liikmeks. Kuigi Nestor eitas varem kuulumist komparteisse ja väitis seejärel, et polnud teadlik sinna vastuvõtmisest, selgub nüüd Õhtulehes avaldatud dokumendist, et ta palus end NLKP-st välja arvata 16. aprillil 1990.

Objektiiv avaldas 13. veebruaril artikli, milles kirjutati: “Äsja presidendilt kõrgeima riikliku autasu pälvinud riigikogu esimees Eiki Nestor ei mäleta või ei taha mäletada, et laulva revolutsiooni aasta 1988 detsembrikuus võeti ta vastu Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei ridadesse.”

Artiklile oli lisatud foto NLKP Tallinna Oktoobri rajooni rajoonikomitee büroo 27. detsembri 1988 otsusest kinnitada Eiki Nestori vastuvõtmine NLKP ridadesse.

“Kui paberites on kirjas, et sain ka liikmeks, siis kindlasti ka sain. Mõneks kuuks küll, aga ikkagi,” nentis Eiki Nestor Õhtulehele, jäädes samas versiooni juurde, et ta polnud teadlik oma parteisse astumise avalduse rahuldamisest.

Nüüd selgub, et Nestor on kirjutanud omakäelise avalduse NLKP-st lahkumiseks. 16. aprillil 1990 koostatud avalduse foto on avaldanud Õhtuleht.

“Kuidas saab inimene arvata, et ta pole kommunistliku partei liige olnud, kuigi on kirjutanud oma käega avalduse sealt lahkumiseks ja lisanud avaldusele ka oma parteipileti?” küsib Õhtuleht.

Kõnealuses Õhtulehe artiklis on mainitud, et Eiki Nestor palus hiljuti esitletud raamatu “Valitsused ja riigimehed” toimetajatel teda puudutavast artiklist viite kommunistlikule parteile välja jätta, sest ta oli veendunud, et polnud NLKP liige, kuigi oli selle liikmekandidaat.

See seik oli ka Objektiivile teada ning ajendaski avalikustama arhiividokumenti, mis kinnitas Nestori vastuvõtmist NLKP ridadesse. Nüüdseks on siis selgunud, et Nestor on kirjutanud omakäelise lahkumisavalduse parteist, millesse kuulumisest ta oma sõnul teadlik polnud.

Õhtulehele ütleb Nestor nüüd, et mäletab lahkumisavaldust.

(Presidendi)tegija Eiki Nestor, NLKP liige 1988. aastast

Nestor: sain mõneks kuuks NLKP liikmeks