Objektiivi toimetuse liikmed Markus Järvi, Veiko Vihuri, Urho Meister ja Varro Vooglaid. Foto: Objektiiv

Portaali Objektiiv kevadine annetuste kogumise kampaania on väga edukalt lõpule jõudnud. Umbes 2000 inimest annetas portaali tegevuse jätkamiseks ligi 45 000 eurot, millele lisandub suurannetajate poolt 40 000 eurot. Seega oleme teie abiga kogunud suurema osa portaali tänavuseks tegevuseks vajalikust rahast.

Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks portaalina on Objektiiv ehtsa kodanikuühiskonna ilming, sõltudes ennekõike ühiskondlikes ja moraalsetes küsimustes kaasa mõtlevate ja südant valutavate inimeste toetusest. Edukas kampaania kinnitab, et Objektiivi peetakse jätkuvalt vajalikuks. See väga julgustav märk Objektiivi toimetuse liikmetele ja kaastöölistele!

Loomulikult on võimalik Objektiivi tegevust toetada aastaringselt. Sügisel on plaanis ka väiksem kampaania. Lugejate poolt annetatud raha lubab meil tegevust jätkata senises mahus ja seda veidi laiendadagi. Mõtteid ja ideid, mida ja kuidas teha, on palju, kuid kõike ei saa korraga ellu viia. Igal juhul kasutame kõiki annetusi kaalutletult ja vastutustundlikult portaali arendamise heaks.

Tänan Objektiivi toimetuse nimel südamest kõiki annetajaid ning samuti teisi toetajaid ja kaasaaitajaid ning soovin teile jõudu-jaksu Eesti elu paremaks muutmisel. Pingutame üheskoos nende eesmärkide nimel, mille saavutamiseks Objektiiv on ellu kutsutud!

Veiko Vihuri
peatoimetaja