Roheliste erakonna esimehe Aleksander Laane sõnul soovib valitsus Auvere elektrijaama valearvestuste katteks ja varjamiseks hakata põletama Ida-Virumaalt ja üle Eesti kokku veetavat puitu, ent ohvriks langevad lendoravad ja vanade haavikumetsade liigirohkus.  

Metsad, kus lendorav elab, on jätkuva raiesurve all. Lendoravaid on oletatavasti Eestis järgi jäänud 200 ringis.

“Kuna nad on väga varjatud eluviisiga, siis nende loendamine on keeruline. Mida rohkem me hakime nende elupaiku, seda vähemaks neid jääb. Neil on vaja teatud territooriumi, nad peavad saama ringi liikuda ja endale uusi pesitsuspaiku tekitada,” sõnab roheliste esimees Aleksander Laane ja räägib, et noorte roheliste algatuse tulemusel on lendorava ja metsade kaitseks kogutud juba üle 700 allkirja.

“Meil on vaja 1000 allkirja, et petitsioon valitsusele ja riigikogule esitada. Õige natukene on puudu. Olge kena ja aidake see allkirjade hulk kokku saada,” tunneb Laane muret.

Roheliste esimehe sõnul hävitame me koos lendorava pesitsuspaikadega oma maa rikkust: “Kedagi ei huvita need suured ja tohutud põllud kuskil Euroopas. Sellest sõidetakse ju rahulikult mööda ja see ei ole huvitav. Huvitav on liigirikas loodus. Selline loodus, kus sa pead vahepeal aimama, mis nurga taga on. Kas karu tuleb vastu või mitte, kas hundid on või ei ole. Kas äkki roomab mõni nastik vastu?”

Liigiliselt vaene keskkond tähendab Laane sõnul ka seda, et iga väike muutus võib kaasa tuua mõne enneolematu katastroofi, mille käigus hävib näiteks kogu viljasaak.

“Kui tirtsud mingit kultuuri ei söö, siis jääb see alles, ent kui meie põldudele on külvatud vaid seda, mida tirtsud söövad, siis nad söövadki selle kõik ära,” ilmestab Laane.

Laane räägib, kuidas valitus soovib oma valearvestuste katteks või varjamiseks hakata põletama Ida-Virumaalt ja üle Eesti kokku veetavat puitu. “Nad ütlevad, et see on väheväärtuslik, mis on täiesti absurdne jutt. Puit ei saa olla kunagi väheväärtuslik ei loodusega ega majanduse seisukohalt. Seda kas ei osata või ei taheta väärtustada.”

Kuigi otstarbekas oleks vedada puitu kohale elektrijaamale piisavalt lähedalt, siis paljude näitajate kohaselt on see mitmest aspektist vaadatuna kahjulik.

“Üheltpoolt tundub see majanduslikult väga tark otsus, teiselt poolt on see täielik absurd, kuna seal pole nii palju puitu, mida võiks elektrijaamas põletada ja teiseks pole seda mõtet põletada. Kogu soojus, mis puidu põletamisest saadakse, see läheb nagu nii kaotsi. Ka Kari Raagma on seda kinnitanud öeldes, et sellisel puidu vedamisel pole mingisugust mõtet,” sedastab Laane.

“Me hävitame tegelikult keskkonda ja vastu ei saa sisuliselt midagi. Saame lihtsalt skeemitada mingite taastuvenergia toetustega, et riigi raha liiguks Eesti Energiasse ja sealt jälle riigi rahaks – ühesõnaga täiesti mõttetu skeem. Mingisugust pikaajalist majanduslikku plaani sellel ei ole. Ohvriks langevad seekord lendoravad ja vanad haavikumetsad, kus elab teisigi liike, mida oleks vaja kaitsta,” võtab Aleksander Laane teema kokku.

Lehel rahvaalgatus.ee on võimalik allkirjastada petitsioon lendorava ja metsade kaitseks. Selleks on vaja ID-kaarti ja mõlemat PIN-koodi.

Petitsiooni metsade ja lendorava kaitseks saab allkirjastada siin.