Author: Malle Pärn


Kolumn: liberaalse skisofreenia võidukäik

Viimaste aastate sündmused Euroopas peaks tõsiselt mõtlema panema, kas erinevast kultuurist tulnud uusmigrantide vastuvõtmine on ikka inimlikult hea ja õige tegu, või on see hoopis kahjulik – nii tulijatele endile kui ka maa põlisrahvale.

Lehekülg 16 / 20