Sugulased Covid-19sse surnud inimese tuleriida kõrval, India, Srinagar, 21.05.2021. Foto: Scanpix

Bill Gatesi ja temaga seotud neli suurt vaktsiini-vabaühendust usurpeerisid lääneriikide Covid-19 haldamise ning seda suuresti maksumaksjate raha eest. Neist mitte keegi oma tegude eest ei vastuta, selgub Politico ja Die Welti koostöös ilmunud mahukast uurimusest. Objektiiv avaldab tõlke osade kaupa ja käesolev on neist kümnes.

Kuna tegemist on mahuka tekstiga, avaldab Objektiiv selle tõlke osade kaupa. Jutumärgid sõnadele-väljenditele, nagu "elu päästvad vaktsiinid", "heategevusorganisatsioon" ja sarnastele ametliku Covidi propagandaga kaasas käinud tähistele on lisatud Objektiivi poolt. Ülevaate esimene, teine, kolmas, neljas, viies, kuues, seitsmes, kaheksas ja üheksas osa.

WHO dokumentidest, mis kajastavad ACT-A hõlpnõukogu (facilitation council) 2020. aasta sügisel toimunud istungitel räägitut selgub, et konsortsium oli sõlminud lepingud 120 miljoni Covid-19 testi hankimiseks hinnaga viis dollarit tükk, eesmärgiga annetada need madala sissetulekuga riikidele. Gatesite Sihtasutus, kahe eraldi projekti kaudu, aitas koos SD Biosensori ja Abbottiga tehingut rahastada. Tegemist oli WHO juhitud konsortsiumi ühe esimese eduka tehinguga. 

Mida rohkem 2020. aasta sügisel ACT-A raha sai, seda enam hakkasid kodanikuühiskonna esindajaid, rahvatervise eest seisjaid ja laiemat maailma terviseüldsust huvitama asjaolud, kuidas konsortsium tegelikult sisemiselt toimib ning kuidas selles otsuseid langetatakse. 

Näiteks jäi avalikkusele arusaamatuks kui palju ACT-A partnerorganisatsioonid täpselt raha said ja kuidas need seda ravimitööstusega sõlmitud lepingute raames kasutasid. Osutati, et kui pole kehtestatud hinnakontrolli, siis võib see kaasa tuua raiskamised ja huvide konfliktid.

Katerini Storeng Foto: sum.uio.no

Oslo Ülikooli Arengu- ja Keskonnakeskuse abiprofessor Katerini Storeng, kes juhib avaliku- ja erasektori koostöös pandeemiateks valmistumise teadusprojekti, leiab: "Meil ei ole demokraatliku vastutamise mehhanisme, mis lubaksid neid tehinguid uurida. Suur osa neist [ACT-A kohtumistest] ei ole ametlikud. … Meid ei lubata selliste dokumentide ja kirjavahetuste ligi… [mis teeksid] võimalikuks uurida, millisel viisil tegelikult otsustusprotsessid aset leidsid ja hinnata, kas need olid allutatud demokraatlikule kontrollile."     

WHOst ACT-A juurde määratud esindajad väidavad, et algatus pole kunagi mõeldud olema ametlik organisatsioon või juriidiline isik, vaid see on lõtv struktuur, mis lubas erinevatel gruppidel samaaegselt ja kiirkorras suurendada testide, ravilahenduste ning vaktsiinide tootmist. Kuna olukord nõudis eriti kiiresti tegutsemist, siis ei kaasnenud sellega väga palju järelvalvet.

Global Fundi tegevdirektor Peter Sands kirjutab ACT-A esimeses, 2020. aasta septembris avaldatud kiirendi tegevust puudutavas avalduses: "ACT-Kiirendi on loodud kerge ja lihtsa toetusstruktuurina. Teatud osa selle tegevust puudutavast arutelust … peab toimuma konstruktiivse kriitika ja sellest õppimise, mitte inimeste süüdistamise laadis. Tegemist oli suure hulga äärmiselt ebakindla keskkonna probleemide reaalajas lahendamisega." 

Neli organisatsiooni (Gatesite Sihtasutus, Wellcome Trust, Gavi ja CEPI) lubasid, seda nii toetuse, investeeringute kui ACT-A loomise kaudu, pingutada selle nimel, et kõik maailma inimesed, sõltumata elukohast, pääseksid ühte moodi ligi "elusid päästvatele" ravimitele ja vaktsiinidele. Kui pandeemia hakkas riikide majandusi mõjutama ja selle ohvrite arv ulatus juba miljonitesse, siis tõmbusid lääneriigid tervisekriise lahendades üha enam endasse suunates ressursid siseriiklike murede lahendamiseks, mitte viirusega võitlemiseks välismaal.

Rikaste riikide hoolitse-omade-eest eetika jättis globaalse Covid-19 vastase võitluse rahata ja neid süüdistatakse, et sedasi kulutati ressursse valesti, kuna "viirus ei tunne riigipiire". Samuti andis see vabaühendustele, tänu nende annetustele, enneolematu mõju [madala ja keskmise-sissetulekuga riikide] poliitikate kujundamises.  

Maailma tervise haldamise ülesehitus on vigane. Viga on selles, et maailma tervise parandamiseks läheb vaja "heategijaid". Palju asju on olemas tänu neile ja samal põhjusel paljud asjad ei toimi.

Ühe Saksamaa terviseametniku sõnul on "maailma tervise haldamise ülesehitus vigane. Viga on selles, et maailma tervise parandamiseks läheb vaja "heategijaid". Palju asju on olemas tänu neile ja samal põhjusel paljud asjad ei toimi."

2020. aasta oktoobris hakkasid Ameerika Ühendriigid ilmutama märke, et on valmis panustama rahvusvahelisse Covid-19 vastasesse võitlusesse. Seni olid Ühendriigid selleks eraldanud minimaalselt vahendeid.

Haiguste Tõrje ja Ennetamise Keskused (CDC), oli üks vähestest USA agentuuridest, mis aitas madala sissetulekuga riikidel viirusega võidelda. Võrdluseks eraldasid Euroopa Liidu liikmesriigid, Euroopa Komisjon ja piirkonna investeerimispank vaestele riikidele vaktsiinide, testide ning ravimite ostmiseks 11 miljardit eurot. Gatesite organisatsioon andis erinevatele organisatsioonidele Covidiga võitlemiseks 402 miljonit dollarit. 

Selleks ajaks oli Wellcome eraldanud Covidi andmete modelleerimise, nakkuse kontrolli, vaktsiini- ja teraapiate uuringute tarbeks 29,3 miljonit dollarit. Gavi, koos Gatesite Sihtasutusega, sõlmis lisaks Serum Institute'iga veel ühe saja miljoni vaktsiinidoosi ostmise lepingu, mis tegi hangitud vaktsiinidooside arvuks kokku 200 miljonit. Sihtasutus eraldas partnerluse tarbeks 300 miljonit dollarit, et anda vaktsiine nii Indiale kui teistele madala ja keskmise sissetulekuga riikidele.  

Aga seegi plaan langes riiklike huvide ohvriks. Serum Institute, mis asub Indias, lõpetas aasta hiljem COVAXi vaktsiinidega varustamise, kuna 2021. aasta suvel oli Indiat tabanud Covid-19 laine, mis väidetavalt tappis miljoneid inimesi. See takistus tõkestas COVAXi vaktsiinide tarneid mitmeid kuid.

Esimene osa.

Teine osa.

Kolmas osa.

Neljas osa.

Viies osa.

Kuues osa.

Seitsmes osa.

Kaheksas osa.

Üheksas osa.

Toimetas Karol Kallas