Suicide Kit - abistatud enesetapu süstide komplekt Foto: Scanpix

Hollandi regionaalsete eutanaasiataotluste menetlemise komisjoni andmetel moodustasid eutanaasia läbi surmatud inimesed 5% kogu Madalmaade 2022. aastal surnud kodanikest. 

Komisjoni andmetel kasvas assisteeritud enesetapu taotluste hulk Hollandis aasta läbilõikes 13% võrra, kergitades eutanaasia osakaalu surma põhjuste seas 4,6%-lt 5,1%-ni. Teisisõnu – iga kahekümnes inimene Hollandis sureb tänapäeval mürgisüsti abil, vahendab LifeSiteNews komisjoni andmetele tuginedes. 

Eutanaasia on olnud Hollandis legaalne alates 2002. aastast. Kuni 2007. aastani jäid iga-aastased eutanaasia juhtumid 2000 piiresse, olles viimasel 15 aastal kasvanud drastiliselt, ületades 2016. aastal esmakordselt 6000 piiri. 

Viimase aja trendide seas on üha laialdasem eutanaasia võimaldamine ka nendele inimestele, kes ei kannata füüsilist valu, ent kellel on psühholoogilised vaevused. Kõikidest psühholoogiliste vaevuste pinnalt esitatud eutanaasia taotlustest rahuldati 1,3%. 

Eutanaasia on Hollandis laialdaselt ühiskondlikult soositud. Kui juba 2002. aastal oli eutanaasia vastaste osakaal Hollandi ühiskonnas vaid 12%, siis 2016. aastaks oli assisteeritud enesetapu taunivate hollandlaste arv langenud vaid 5%-ni populatsioonist. 

Toimetas Adrian Bachmann