EELK peapiiskop Andres Põder märgib vaimulikele ja kogudustele saadetud pöördumises, et iga kodaniku ja kristlase osavõtt 5. oktoobril Toompeal toimuvast meele­avaldusest aitab tugevdada ühist sõnumit ning toetada abielu ja perekonna väärtustamist.

Peapiiskopi sõnul on EELK nii üksi kui koos teiste kirikutega väljendanud taunivat seisu­kohta homoideoloogia ja kooselu­seaduse eelnõu suhtes ning avaldanud toetust  traditsioonilisele perekonnale.

„Kavandatava [MPEÕK] palvuse ning [SAPTK] meele­avalduse eesmärk kattub suures osas meie kiriku seisu­kohtadega. See annab hea võimaluse igale kristlasele ja kodanikule, kes neid seisu­kohti jagab, oma osa­võtuga ühist sõnumit tugevdada ning toetada see­läbi abi­elu ja pere­konna väärtustamist ning Eesti ühis­konna tugevdamist,“ kirjutab Põder.

Ühtlasi kutsub EELK peapiiskop üles eeloleval pühapäeval maa, rahva, abielu ja perekonna pärast palvetama.

Allikas: meiekirik.ee