Foto: Bigstockphoto

Piirideta Reporterid (Reporters Sans Frontières) avaldasid ajakirjandusvabaduse indeksi, milles Eesti on tõusnud neljandale kohale võrreldes eelmise aasta 15. kohaga, vahendab ERR.

Kõige vabama ajakirjandusega on indeksi alusel Norra, järgnevad Taani ja Rootsi. Eesti järel on viiendal kohal Soome. Läti ja Leedu platseerusid vastavalt 9. ja 22. kohale.

Suurriikidest on näiteks Saksamaa 16., Suurbritannia 24., Prantsusmaa 26. ja USA 42. kohal, Venemaa aga 155. kohal, edastades siin Hiinat, Venetsueelat, Egiptust, Hondurast jne. 

180-t riiki hõlmava raporti eessõnas nenditakse, et globaliseerunud ja reguleerimata veebibuum julgustab võltsuudiseid ja propagandat. Samuti kasvavad lõhed demokraatlikes ühiskondades, mis on tingitud FOX News'i mudelit järgiva arvamusmeedia ja desinformatsiooni levikust, mida omakorda võimendab sotsiaalmeedia. 

Eesti osas osutatakse, et meedia konsolideerumise tõttu on Eesti meediamaastikul kaks suuremat erameedia kontserni (Postimees Grupp ja Ekspress Grupp), avalik-õiguslik ringhääling, kohalik meedia ja mitmed sõltumatud internetiväljaanded. 

Eesti poliitilist keskkonda peetakse raportis üsna neutraalseks ajakirjanduse suhtes. See omakorda tähendavat väheseid verbaalseid rünnakuid, mis on aidanud kaasa sellele, et ajakirjanikud on saanud tagakiusamist pelgamata poliitikuid vastutusele võtta. 

Ühtlasi tõdetakse, et kuigi põhiseadusega on Eestis ajakirjandusvabadus põhiseadusega tagatud, piiravad meediavabadust õigusaktid, mis kaitsevad laimamise vastu ja eraandmete avaldamise eest.

Raport kirjutab ka sellest, et koroonapandeemia ajal süüdistas osa elanikke meediat selles, et nad olid võimude ja ravimifirmade tegevuse osas liiga vähe kriitilised, mille tulemusena said ajakirjanikud veebis kui ka verbaalselt rünnakuid. 

Toimetas René Allik