Meeleavaldajad juulikuus Poola organisatsiooni Ordo Iurise peakorteri ees korraldatud protestiüritusel. Foto: Scanpix

EPLi ajakirjaniku Oliver Kundi poolt koostöös rahvusvahelise ajakirjanike võrgustikega kirjutatav järjekordne artikkel püüab tõenäoliselt seostada SAPTKd USA kristlike organisatsioonidega, otsides taaskord varjatud sidemeid või rahastust.

Kundi poolt täna SAPTKi juhile Varro Vooglaiule saadetud küsimused on koondatud kahte nn "plokki", mis peaksid viitama kõnealuste teemade eraldiseisvusele. "Olen koondanud Ordo Iurise teema esimesse plokki.
Ühtlasi saadan teises plokis eraldi küsimused, millega tegeleb rahvusvaheline ajakirjanike grupp, kus osalen. Nende uurimus puudutab abordivastast võitlust Euroopa tasandil," kirjutas Kund Vooglaiu poolt avalikustatud kirjavahetuses.

EPL/Delfi paistab kavandavat järjekordseid soperdisi seonduvalt SAPTK tegevusega. See nähtub kirjast, mille sain täna…

Posted by Varro Vooglaid on Thursday, February 4, 2021

Ometi on alust arvata, et säärane eristus on näiline ja tegelikult on kõik küsimused mõeldud just plaanitava rahvusvahelise loo jaoks – sellest pikemalt allpool.

Nn "abordivastasuse plokis" uurib Kund, kas SAPTK on saanud annetusi organisatsioonidelt ECLJ (European Centre for Law and Justice), ACJL (American Center for Law and Justice) või ADF (Alliance Defending Freedom). Kiire internetiotsing näitab, et nimetatud organisatsioonide tegevuse võttis juba oktoobri lõpus luubi alla vasakpoolne väljaanne openDemocracy, avaldades pikema artikli peakirjaga "Paljastatud: USA kristlikud parempoolsed grupid on kulutanud globaalselt 280 miljonit dollarit tumedat raha".

Artiklis luuakse hirmutavat kuvandit ekspresident Donald Trumpi administratsiooniga lähedalt seotud kristlikest gruppidest, kes "viiel kontinendil naiste õiguste ja LGBTIQ inimeste vastaseid kampaaniaid õhutavad". Väidetavalt püüavad säärased grupid mõjutada välisriikide seadusi, poliitikat ning avalikku arvamust, et tuua kaasa reaktsiooni seksuaal- ja reproduktiivõiguste, st abordi vastu.

Näidetena säärastest organisatsioonidest tuuakse esimesena välja Kundi poolt mainitud ACLJ, mille juhtfiguuriks on Trumpi ihuadvokaat Jay Sekulow. ECLJ kujutab endast aga ACLJi Euroopa haru. Artiklis märgitakse, et ECLJ on toetanud Itaalia geiabielu vastast positsiooni ning on sekkunud ka vähemalt seitsmesse kaasusesse, mis puudutavad Poola riiki, sh Euroopa Inimõiguste Kohtus. Näiteks toetas ECLJ argumentatsiooniga Poola konstitutsioonikohtu otsust piirata õigust abordile ka surmavate looteanomaaliate korral. Sisuliselt annab organisatsioon välisriikides mõttekaaslastele juriidilist tuge.

OpenDemocracy artiklis leiab mainimist ka organisatsioon ADF, mida samuti seostatakse Trumpi administratsiooniga näiteks seetõttu, et osad ADFi töötajad liikusid edasi administratsiooni palgale.

Eesmärk paljastada rahastajaid

OpenDemocracy artikkel püüab läbivalt kujutada kristlike organisatsioonide rahastust kui "hämarat", "varjatut", "salatsevat" jne. Näiteks tuuakse välja, et ADF on oma annetajate privaatsuse kaitseks lausa USA ülemkohtusse pöördunud. ADFi advokaat John Bursch märkis mullu, et neile Kalifornia madalama astme kohtu poolt kehtestatud sund peamised annetajad kohalikule võimule avalikustada on vastuolus kodanike õigusega vabalt organiseeruda, mida kaitseb põhiseaduse esimene muudatus.

"Annetajatel on praeguses toksilises kultuurilises õhkkonnas põhjust karta," sõnas ta. Samuti pidas Bursch võimalikuks, et võimudele avalikustatud annetajate nimekiri lekib ka laiemale avalikkusele või saab häkkerite sihtmärgiks. Ülemkohus pole tänaseks selles kaasuses veel otsust langetanud.

USAs kaitseb paljusid kristlikke organisatsioone rahaasjade avalikustamise eest just nende religioosne staatus. Mingil moel on openDemocracy saanud enda käsutusse aga andmebaasi, millest paljastuvad summad, mida säärased organisatsioonid on annetanud välismaale. Näiteks selgub, et SAPTK USA sõsarorganisatsioon American Society for the Defense of Tradition, Family, Property on perioodil 2007-2018 sääraseid annetusi teinud kokku summas 3,123,131 dollarit. Ilmselt on info hankimiseks kaevutud majandusaasta aruannetesse.

Lisaks seostab openDemocracy kristlikke gruppe nn "koroonaviiruse desinformatsiooniga". Näitena tuuakse abordivastane organisatsioon Population Research Institute, mille juht peab viirust laboris looduks ning osaleb koos Trumpi endise nõuandja Steve Bannoniga Hiina-vastases lobigrupis.

Täna Poola, homme juba…

OpenDemocracy artiklis astub üles ka seksuaal- ja abordiõiguste Euroopa parlamentaarse foorumi sekretär Neil Datta, kes on muuhulgas kirjutanud mahuka ning ka Eestis kajastust leidnud raporti SAPTK nn katusorganisatsiooni Tradition, Family, Property (TFP) tegevusest. Datta esines eksperdina ka EPLi eelmises SAPTK-vastases loos. OpenDemocracy loos kurtis Datta, et eurooplased ei saa lihtsalt USAs toimuvat pealt vaadata ja loota, et "demokraatlike normide ja inimõiguste erosioon" ei saa siin juhtuda. "Samad USA kristlikud grupid kulutavad nüüd Euroopas miljoneid, et enda eesmärke saavutada," rääkis ta.

3. veebruaril avaldas Datta openDemocracy portaalis ka artikli "Neli põhjust, miks Poola sõda abordi vastu peaks sind hirmutama", nimetades sealsete võimude tegevust illegaalseks ja ebainimlikuks. Datta sõnul tuleb karta, et Poola meeleolud levivad ka teistesse Euroopa riikidesse.

Datta seab kahtluse alla Poola konstitutsioonikohtu autoriteedi, viidates väidetavatele mahhinatsioonidele kohtunike väljavahetamisel. Ebainimlik on aga tema hinnangul kohustus kanda kuni sünnituseni loodet, kelle ellujäämisšansid on napid või olematud, mis Datta sõnul tekitab emadele psühholoogilisi ja füüsilisi traumasid.

Aborditeema kõrval mainib Datta loos ka Ordo Iurist, mida ta nimetab "ekstremistlikuks usuorganisatsiooniks", ning viitab, et sama nime kandvaid õiguskeskusi rajatakse ka mujal Euroopas. Näiteks kirjutasid just Poola Ordo Iurise advokaadid tema sõnul 2016. aasta aborti keelustama mõeldud seaduse teksti ning on olnud tegevad ka näiteks lastele suunatud seksuaalkasvatuse piiramisel.

Datta sõnul on Ordo Iuris "infiltreerunud" Poola riigistruktuuridesse. Näiteks oli organisatsiooni endine president Aleksander Stępkowski aastatel 2015-2016 Poola asevälisminister ning 2019. aastal määrati ta ülemkohtusse, mille liige on ka endine Ordo Iurise teadusnõukogu liige Krzysztof Wiak. Oma artiklis mainib Datta Eestis plaanitud abielureferendumit näitena sellest, kuidas Ordo Iurise poolt "kontrollitud" organisatsioonid on ELi liikmesriikides oma "kombitsaid laiali ajanud", viidates ka Kundi autorlusega artiklile. Nende asjaolude valguses pole põhjust eeldada, nagu oleks Kundi küsimuste "plokid" sisuliselt üksteisest eraldatud.

"Feministlik" uuriv ajakirjandus

Tähelepanu väärib ka openDemocracy taust. Eelpoolmainitud artikli autoriteks on varjamatult radikaalsed feministid Claire Provost ning Nandini Archer. Provost juhib openDemocracy alamportaali "50.50", mis on keskendunud nn feministlikule uurivale ajakirjandusele, sh eriti juhtumitele, kus naiste ja LGBTIQ isikute õiguseid on progressi asemel tabanud reaktsioon (backlash). Toimetusse oodatakse tööle samuti just naisi ja seksuaalvähemuste liikmeid. 2022. aastaks soovitakse sääraseid ajakirjanikke hulgas riikides palgata juba vähemalt 200, et luua omalaadne võrgustik.

Archer kajastab portaali jaoks soo, seksuaalsuse, feminismi ja sotsiaalse õiguse teemasid. Tähelepanuväärselt kombel on ta avalikustanud oma kuulumise feministliku "otsese tegevuse" (direct action) gruppi Sisters Uncut. Otsene tegevus on eufemism aktivismile, mis tegutseb oma eesmärkide saavutamiseks väljaspool tavapärast poliitilist protsessi, rakendades teatud juhtudel ka illegaalseid ja vägivaldseid taktikaid. Ekstreemseks näiteks "otsesest tegevusest" on Antifa taktikate arsenal.

Ühendkuningriigis registreeritud openDemocracy saab feministlike ajakirjandusvõrgustike loomiseks rahastust muuhulgas Ford Foundationilt, miljardär Pierre Omidyari fondilt Luminate, Rockefelleri vendade fondilt, George Sorose Avatud Ühiskonna Fondilt, Norra erafondilt Fritt Ord ning veel hulgalt vasakpoolsetelt suurdoonoritelt.

Koostöö juba tuttavate väljaannetega

Kund uuris oma küsimustes ka SAPTK või Vooglaiu võimalike sidemete kohta organisatsioonidega Agenda Europe, World Congress of Families (WCF), Opus Fidelis ja Kairos Consulting Company.

WCF leiab äramärkimist eelmise SAPTK-vastase artikli mitmete kaasautorite poolt novembris väljaandes VSquare avaldatud artiklis "Ordo Iuris ja sõbrad: mängud Poola abordikeelu ümber". Artikli mõte on "paljastada" Ordo Iurisega seotud organisatsioone (kokku 31), kes saatsid Poola konstitutsioonile vahetult enne abordiküsimuses langetatud otsust oma arvamuse (amici curiae). Kurioosne on see, et ükski organisatsioonidest pole oma sellesuunalist tegevust kuidagi varjanud.

Eraldi alapealkirja all tuuakse välja "ookeanitagused" organisatsioonid. Esimesena mainitakse siin Kundi poolt välja toodud USAs asutatud WCFi, mida kirjeldatakse kui "ultrakatoliiklike parempoolsete aktivistide globaalset koalitsiooni". Samuti tuuakse välja eelpoolmainitud Population Research Institute, kes on skeptiline maakera ülerahvastatuse dogma suhtes. Siin viitavad VSquare'i autorid ka vastavale openDemocracy uurimusele.

Kundi poolt mainitud Agenda Europe nimelise kristliku organisatsiooni kohta leiab internetiavarustest taas Datta poolt 2019. aastal kirjutatud halvustava loo, kus ta tituleerib selle "üle-Euroopaliseks kristlik-ekstremistlikuks võrgustikuks". Artiklis püüab Datta Agenda Europe'it seostada muuhulgas Vene oligarhide, Euroopa aristokraatide, kliimamuutuste skeptikutest miljardäride ja USA parempoolsete kristlastega.

Kundi poolt välja toodud Opus Fidelise all on ilmselt mõeldud samanimelist PR-firmat, mille klientide hulgas on mitmeid kristlikke organisatsioone. Saksamaal tegutseb aga PR-firma nimega Kairos Consulting, mis on avaldanud mh raporteid kristlaste tagakiusamisest.

Vooglaid lükkas Kundile saadetud vastuses erinevad "seosed" ümber. "Nii palju võin Teile järjekordselt kavandatava "rahvusvaheliste ajakirjanike" (loe: vasakliberaalsete propagandatöötajate) artikliga seonduvalt esitatud küsimustega öelda, et kõigil neil puudub IGASUGUNE kontakt reaalsusega. Räägite võrgustikest ja sündmustest, millega meil puudub igasugune puutumus. Kes ja kuidas on Teile kärbseid pähe ajanud, seda ei oska ma öelda, aga igal juhul on seda tehtud muljetavaldava tulemuslikkusega," kirjutas Vooglaid.