Õigusbüroo HUGO.legal peajurist Erki Pisuke. Foto: HUGO.legal

Valitsuse otsus, mille kohaselt negatiivse testiga enda nakkusohutust tõendada ei saa, on suure tõenäosusega õigusvastane. Ilmselgelt on uus piirang seotud vaktsineerimisele sundimise, mitte kuidagi aga nakkusohutuse tagamisega, leiab õigusbüroo HUGO.legal peajurist Erki Pisuke.

"Olukord on tegelikult vastupidine, kuivõrd isikud, kes end regulaarselt testivad, on viiruse leviku seisukohalt märksa ohutumad kui vaktsineeritud inimesed, kelle puhul testimisnõue puudub. Seda eriti COVID-19 puhul, kus viirus levib ka asümptomaatiliste isikute kaudu," leiab Pisuke. "Kui restoranis viibib 20 isikut, kellest 15 on vaktsineeritud ja 5 on testitud, siis reaalselt on võimalik veenduda 5 külastaja nakkusohutuses, ülejäänud 15 puhul me tegelikult ei tea, kas nad on nakatunud või mitte."

Seega tekib Pisukese arvates küsimus, miks vaktsineeritud isikud võivad elada tavapärase elukorralduse järgi nagu viirust poleks olemas, aidates paratamatult viiruse levikule kaasa, kuid testimisega oma nakkusohutust tõendavad isikud jäävad ühiskonnaelust kõrvale. "Seega on selgelt valitsuse otsuse näol üles kerkinud ka diskrimineerimise temaatika," on Pisuke veendunud.

"Ei päde ka argument, et negatiivse testiga avalikes kohtades käivate isikute potentsiaalne negatiivne mõju tervishoiusüsteemile on piirangut õigustava olulise kaaluga, kuna peaministri sõnul on negatiivse testiga avalikest üritustest osavõtjaid üksnes 10-15 protsenti." 

"Õiguslikus mõttes tuleb piirangute kehtestamisel järgida proportsionaalsust ning piirangul ei tohiks olla mingeid varjatud kaudseid eesmärke. Suuremas pildis astus valitsus taaskord vana reha otsa, tekitades arusaamatu piiranguga ühiskonda ainult pingeid ja ebaselgust juurde," leiab Pisuke. 

"Inimesi ei tohi jõuvõtetega õigusriigis vaktsineerima sundida. Sellega pigem tekitatakse trotsi ja veel suuremat vastuseisu vaktsineerimise osas. Leidub ka leebemaid meetmeid, kuidas näiteks kas või erasektorit suuremal määral kaasates vaktsineerimistempot hõlbustada."

Et mitte saada vaktsiinieitaja tiitlit, siis rõhutab Pisuke, et on ise juba tükk aega tagasi vaktsineeritud, kannab avalikes ruumides alati maski ning hoidub ebavajalikest kontaktidest. 

"Kuna valitsus tegutseb koroonakriisi juhtimisel aga õiguslikus turvalises vaakumis ning juhib koroonakriisi korralduste kaudu, mille puhul puudub põhiseaduse valvuril õiguskantsleril võimalus asja kohtus põhiseaduslikkuse järelevalve korras vaidlustada viia, siis ei jäägi muud üle, kui korraldust aktsepteerida. Mõistagi jääb ka alles võimalus individuaalselt kohtusse pöörduda, kuid see on praktikas vähestele jõukohane," tõdeb Pisuke. 

"Olen veendunud, et valitsuse korraldustele peaks võimaldama kohtulikku kontrolli, mis aitaks ühiskonnal ka paremini piiranguid omaks võtta ning selle jaoks oleks vajalik, et piirangud kehtestataks korralduse asemel määrusega. Seda praktikat oleks valitsusel tahte olemasolul võimalik koheselt muuta," nendib Pisuke.

Artikkel on algselt ilmunud õigusbüroo HUGO.legal blogis.

Toimetas Martin Vaher