Riigikogu liikmeks pürgijatele tuleks kehtestada kolm lihtsat nõuet: oma vaadete avalikustamist kesksetes riigi elu puudutavates küsimustes, seadusandlikuks tööks vajaliku kompetentsuse tõestamist ning enda organisatsiooniliste sidemete avalikustamist, leiavad Varro Vooglaid ja Markus Järvi saates "Fookuses". 

Hiljuti kirjutas Varro Vooglaid ERR-is ja Objektiivis avaldatud artiklis, et enne kui keegi asub tööle riigikogu liikmena, tuleks temalt "nõuda selleks tööks elementaarselt vajaliku kompetentsuse tõestamist ja ka oma organisatsiooniliste sidemete avalikustamist."

Samamoodi peaks riigikogusse kandideerivatelt isikutelt nõudma kõikide oma vaadete avalikustamist ühiskondlikult olulistes ja kesksetes küsimustes.

Saate "Fookuses" autorid Markus Järvi ja Varro Vooglaid tõstavad need kolm lihtsat nõuet veelkord esile ning mõtisklevad poliitiku ja poliitikategemise kvaliteedi üle partokraatlikus Eestis, kus poliitiku maailmavaate näib määravat erakondade tagatuba, mis omakorda näib paljudel juhtudel lähtuvat aga kitsalt kildkondlikest huvidest ja omakasust.

Vaadake lisa videost ning mõelge kaasa!