Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks poolt korraldatud esimene Konservatiivne Suveakadeemia läks nii korraldajate kui ka osalejate hinnangul suurepäraselt korda ning kinnistas veendumust, et tulevaste konservatiivsete liidrite esile kerkimiseks on väga vajalik selgitada noortele konservatiivseid ideaale ja julgustada neid kõnealuste ideaalide eest seisma – nii oma elus kui ka ühiskonnas laiemalt.

Konservatiivse Suveakadeemia, mille korraldas Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK), toimus 12.–14. augustini Kernu mõisas ning selles lõi algselt loodetud 20 osaleja asemel kaasa koguni 27 noormeest. Suveakadeemias osalemise eest osalejatelt tasu ei küsitud, kogu projekti rahastati SAPTK toetajate annetustest.

Suveakadeemia projektijuhi Indrek Petersoo sõnul oli ainuüksi nii rohkearvuline osavõtt väga rõõmustav uudis – seda enam, et esimesel aastal ei olnud kellelegi lähemalt teada, millega suveakadeemia näol täpsemalt tegu saab olema.

„Olen väga rõõmus, et saime tänu meie headele toetajatele pakkuda Konservatiivse Suveakadeemia läbiviimisega noormeestele meeldejääva ja loodetavasti elumuutva sündmuse. Kavandasime esimest akadeemiat nö pilootprojektina, mis õnnestus kenasti – osalejatelt saadud tagasiside andis kõrge hinnangu nii Kernu mõisa väärikale ja ajaloolisele atmosfäärile, loengute ja arutelude programmile, olmetingimustele ja toitlustusele ning üldisele korraldusele," märkis Petersoo. 

Ta lisas, et ühtlasi andis nii osalejate kui ka külalislektorite poolt palju positiivset tagasisidet saanud esimene suveakadeemia kinnitust, et püsiv töö konservatiivse maailmavaate juurutamisel noorte seas peab olema SAPTK edasises tegevuses väga olulisel kohal.

SAPTK juhatuse liikme ja Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi hinnangul pole ta Eestis kunagi kohanud sellist kontsentratsiooni selgelt ja traditsiooniliselt mõtlevatest noortest meestest. "Konservatiivsest Suveakadeemiast osavõtnutest paistis välja tahe kaitsta konservatiivseid ideaale ning selle kaudu seista meie maa ja rahva säilimise ja arenemise eest," ütles ta. 

"Vaatepilt, mis meile nende kolme päeva jooksul vastu vaatas, sisendas lootust, et Maarjamaal on konservatiivne pööre võimalik. Nüüd on vaja Sihtasutusel Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks teha sellest oma järeldused ning asuda süstemaatiliselt kujundama selge ilmavaatega noort kaadrit, kellest loodetavasti saab asja andmaks tulevikus nii mõnegi hea lahingu inimesi ja terveid rahvaid hävitava revolutsiooni pealetungi vastu," selgitas Järvi.

Ka SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaiu sõnul läks suveakadeemia üle ootuste hästi. „Väga rõõmustav oli vaadata, kuidas noortel meestel silmad särasid ning kuidas kõik osalesid pühendunult ja käitusid eeskujulikult. Minu veendumus, et tulevaste konservatiivsete liidrite esile kerkimiseks on vaja pühenduda tööle noortega, sai üksnes kinnitust," märkis ta.

„Loodan, et suveakadeemiast kujuneb traditsioon ning et see töö hakkab kasvama, laienema ja kandma head vilja. Kui leiame selleks suuremaid toetajaid, siis jõuame kindlasti ka alaliselt tegutseva Konservatiivse Akadeemia rajamiseni. Ühtlasi tänan veel kord kõiki SAPTK toetajaid, tänu kellele sai suveakadeemia läbiviimine võimalikuks. Olen kindel, et see raha läks väga õigesse kohta. Ilmselgelt olid suveakadeemias osalenud noormehed samuti väga tänulikud, sest keegi teine neile niisugust võimalust Eestis ei paku," osutas Vooglaid.

Korraldajate sõnul ei tehtud akadeemias vähimatki saladust sellest, millistest eesmärkidest lähtudes üritust korraldati.

„Rääkisime osalejatele täiesti otse, et selgitades kristlikke ja konservatiivseid moraalseid ja ühiskondlikke ideaale on meie lootuseks leida mehi, kes tahavad pühenduda nende ideaalide elluviimisele ennekõike oma isiklikus ja perekondlikus elus, ent ka ühiskonnas laiemalt, sest ilma selliste meesteta ei ole laiem konservatiivne pööre Eesti ühiskonnas võimalik," osutas Vooglaid.

Suveakadeemia loengud ja arutelud käsitlesid konservatiivse maailmavaate aluseid ja keskendusid mitmetele olulistele teemadele: voorused kui isikliku elu ja ühiskonna moraalne vundament; vabaduse, väärikuse, vastutuse ja õigluse ideaalid; perekond kui ühiskonna alus ja abielu kui perekonna alus; vabade kodanike ühiskonna ideaal; demokraatia ideaal; riikliku iseseisvuse ja rahvusriigi ideaalid; põhiõiguste ja -vabaduste ideaal; austus loodu vastu; kristlik religioon ja moraalsed absoluudid jne. 

Akadeemilise programmi 12 põhiloengut pidasid Vooglaid ja Järvi, külalisloengud kandsid ette Einar Laigna ja Jaak Valge, vastavalt rüütlikultuurist ja relvade tähendusest selles ning 1934. aasta riigipöördest ja Vabadussõjalaste represseerimisest. Tulevikus plaanib SAPTK sarnase suunitlusega akadeemilist programmi ka naistele.

Alltoodud galeriis on näha valik pilte suveakadeemiast. Piltide autor on Illimar Toomet. Mõne päeva pärast toome välja ka Konservatiivsest Suveakadeemiast valmiva videokokkuvõtte.