Ameerika Ühendriikide poolt allkirjastas Genfi konsensuse deklaratsiooni riigisekretär Mike Pompeo. Foto: Scanpix

Ameerika Ühendriigid koos 32 teise riigiga allkirjastasid 22. oktoobril dokumendi nimega Genfi konsensuse deklaratsioon, milles sätestatakse, et pole olemas sellist asja, nagu rahvusvaheline õigus abordile.

Kahe leheküljelise Genfi konsensuse deklaratsiooni (Geneva Consensus Declaration), mille eesmärkide seas on naiste tervise kaitsmine ja perekonna tugevdamine, algatasid Ameerika Ühendriigid, Brasiilia, Egiptus, Ungari, Indoneesia ning Uganda. Covid-19 pandeemia tõttu toimus deklaratsiooni allkirjastamine algselt kavandatud Genfi Maailma Terviseassamblee kogunemise asemel virtuaalsel tseremoonial, vahendab Christian Post.

Deklaratsioonis puudutatakse mitmeid olulisi küsimusi, nagu näiteks üldine juurdepääs tervishoiule ja naiste õigused ning võrdsus, on selles selgelt väljendatud lisaks vastuseis abordile.

"Pole olemas rahvusvahelist õigust abordile, või ühtegi rahvusvahelist kohustust, mille alusel peaksid Riigid rahastama aborte või hõlbustama abortide läbiviimist. See on kooskõlas pikaaegse rahvusvahelise konsensusega, et igal riigil on suveräänne õigus kehtestada programme ja tegevusi kooskõlas oma seaduste ning poliitikatega," selgitatakse dokumendis.

Genfi konsensuse deklaratsioonis kinnitatakse taas "inimese loomupärast väärikust ja väärtust", et "kõigil inimestel on sünnipärane õigus elule" ja kohustutakse "tagama naistele turvaline rasedusaeg ja sünnitus ning pakkuma paaridele parimaid võimalusi terve lapse sünniks". Dokumendis viidatakse korduvalt 1948. aastal vastu võetud ÜRO inimõiguste deklaratsioonile.

Genfi konsensuses rõhutatakse, et "mingil juhul ei tohi aborti propageerida pereplaneerimise meetodina" ja "kõigi tervishoiusüsteemi aborti puutuvate meetmete või seadusemuudatuste üle saab otsustada ainult riiklikul või kohalikul tasandil, vastavalt riiklikule seadusandlikule protsessile". Konsensuses toonitatakse, et "laps … vajab erilist kaitset ja hoolt … ja seda nii enne kui pärast sündi".

USA riigisekretäri Mike Pompeo sõnul "kaitsevad Ameerika Ühendriigid inimelu väärikust alati ja kõikjal. Samamoodi on [Donald Trumpi valitsuse ajal] astutud enneolematuid samme sündimata laste kaitseks üle maailma."

Pompeo kirjeldas Genfi konsensuse deklaratsiooni dokumendina, mis "kaitseb naiste tervist, kaitseb sündimata lapsi ja kinnitab perekonna kui ühiskonna vundamendi tähtsust". 

USA tervishoiu ja sotsiaaltenuste ameti juhi Alex Azari sõnul on deklaratsioon "rohkem kui ainult veendumuste kinnitamine". 

USA tervishoiu ja sotsiaaltenuste amet üllitas seoses viidatud dokumendi allkirjastamisega avalduse, mille kohaselt üritatakse deklaratsiooniga saavutada nelja suurt eesmärki:

  1.  Parem naiste tervishoid
  2.  Inimelu hoidmine
  3.  Perekonna kui ühiskonna vundamendi tugevdamine
  4.  Kõigi riikide suveräänsuse kaitsmine globaalpoliitikas

Azar avaldas pettumust, et "ajal kui naised üle maailma kannatavad tarbetult terviseprobleemide käes, suruvad paljud rikkad riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid riikidele peale lühinägelikku agendat, mis on paljude kultuuride jaoks solvav ning eirab naiste tervishoiu prioriteete".

"Täna me sätestame selge seisukoha: ÜRO ametid peavad edaspidi kokku lepitud sõnumite tõlgendamise või valetõlgendamise eest kandma vastutust. ÜRO poliitikaid kehtestavad liikmesriigid ja ÜRO peab neid järgima, mitte vastupidi," jätkas Azar. 

Aasta tagasi kurjustas Trumpi valitsus ÜRO-ga, et see "õõnestab perekonna rolli" ja kutsus organisatsiooni üles kõrvaldama oma dokumentidest abort pooldav sõnakasutus. Käesoleva aasta alguses polnud USA rahul sellega, kuidas ÜRO propageeris ka COVID-19 ajal abortide prioriseerimist.

Abort ei ole tähtis ainult ÜRO jaoks, üleüldist abordiõigust suruvad riikidele peale ka paljud teised rahvusvahelised organisatsioonid ja vabaühendused. Hiljuti muutis näiteks tuntud inimese õiguste organisatsioon Amnesty International oma abordisoovitusi ja toetab nüüd aborti kuni sünnituseni.

Eestile lähimad riigid, kes deklaratsioonile alla kirjutasid, on Poola, Valgevene ja Gruusia.

Toimetas Karol Kallas