MEM Café eestvedaja ja kodanikuaktivist Elvis Brauer ütles Varro Vooglaiule antud intervjuus, et PPA poolt tema vastu algatatud kriminaalmenetlus toetub täielikule valekaebusele ning et seetõttu teeb ta kindlasti omalt poolt kuriteoteate valekaebuse esitaja kriminaalvastutusele võtmiseks.

Täna hommikul politseis kahtlustatavana ülekuulamisel käinud Braueri sõnul on MEM Caféd valvama pandud turvaettevõtte Event Security omanik Janno Pilt esitanud tema suhtes täieliku valekaebuse. Ei tema ega tema partner ei ole Braueri sõnul kordagi Pilti löönud, rääkimata talle põlvedega selga hüppamisest.

Braueri sõnul võib kaebuse taustaks olla soov takistada tema osalemist veidi enam kui aasta pärast toimuvatel riigikogu valimistel. Riigikogu valimise seaduse paragrahvi 4 lõige 6 kohaselt ei või riigikogu liikmeks kandideerida tegevväelane ega isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust.

Kahtlustuse kohaselt on Brauer pannud toime karistusseadustiku paragrahvis 121 sätestatud kehalise väärkohtlemise kuriteo, mille eest on karistusena ettenähtud rahaline karistus või kuni üheaastane vangistus – või koguni kuni viieaastane vangistus, kui on tekitatud tervisekahjustus, mis kestab vähemalt neli nädalat.

Hiljuti politsei vastu kohtus võidu saanud kodanikuaktivist kinnitas, et seoses valekaebuse esitamisega teeb ta Pildi suhtes kindlasti kuriteoteate ja taotleb kriminaalmenetluse algatamist.

Ühtlasi nendib kevadel Toompeal toimunud meeleavalduste ühe eestvedajana avalikkuse tähelepanu alla tõusnud Brauer, et riikliku kiusamise tagajärjena on tema juhitav MEM Café olnud sunnitud oma majandustegevuse lõpetama ja peab ka lahkuma seniselt pinnalt.