Lawrence Alma Tadema: Lugedes Homerost, 1885 Pilt: Wikipedia

Inimeste peadesse on istutatud tohutul hulgal roimstoppi, mis juhul, kui seda välja ei ravita, lõpeb riigi ja rahva jaoks halvasti, leiab Karol Kallas.

Eesti- ja läänemaailma poliitika üldisemalt on anastanud progressiusklik ühispartei. Ühisparteil on õnnestunud kollektiivses hinges tekitada korralik psühhoos. Uuskeele abil istutatakse inimeste peadesse järjest jubedamal hulgal roimstoppi. Ühisparteisse – uuskeeles/ingsotsis "liberaalsesse konsensusesse" – kuuluvad Eestis kõik parlamendierakonnad peale EKRE, lisaks Eesti 200, Parempoolsed ja Rohelised.  

Mis elukas on roimstopp?

George Orwelli raamat "1984" ei ole niivõrd düstoopiline muinasjutt, kuivõrd geniaalse inimese elukogemusele toetuv ühiskonnakriitiline teos. Lisaks romaanidele "1984" ja "Loomade farm" kirjutas ta suurel hulgal kultuuri- ja ühiskonnakriitikat, mille olulisem osa on koondatud esseedekogumikku "Kõik kunst on propaganda". 

Kui "1984" oli kirjutatud toetudes kommunismi ja natsionaalsotsialismi korraldatud õuduste ja 20. sajandi jubedamate kümnendite lääne ühiskonna arengute jälgimisele, siis hiljem on see osutunud prohvetlikuks.

Roimstopp on lühidalt öeldes kaitsev lollus.

Raamatus "1984" loeb peategelane Winston rahvavaenlase Samuel Goldsteini kirjutatud raamatut "Oligarhilise kollektivismi teooria ja praktika", mille esimeses peatükis "Teadmatus on jõud" kirjutatakse:

Partei liikmel ei tohi olla isiklikke tundeid ega meeleolulangusi. Temalt oodatakse, et ta oleks pidevas välisvaenlaste ja riigireeturite vihkamises, võidujoovastuses ja enesealanduses Partei vägevuse ja tarkuse ees. Tema armetust ja viletsast elust tingitud rahulolematus juhitakse sihikindlalt kõrvale ja hajutatakse niisuguste võtetega nagu kaks vihkamise minutit, ja mõtlemine, mis võiks viia skeptilise või mässulise hoiakuni, on juba ette tapetud. Selle distsipliini kõige esimest ja kõige lihtsamat astet, mida saab õpetada isegi väikestele lastele, nimetatakse uuskeeles roimstopp. Roimstopp tähendab võimet otsekui vaistlikult peatuda iga ohtliku mõiste künnisel. See sisaldab ka oskust jätta tähele panemata analoogiaid, lasta kõrvust mööda loogikavigu ja mõista valesti kõige lihtsamaid argumente, kui need on ingsotsile vaenulikud, ja tunda igavust või vastumeelsust, niipea kui mõni mõttekäik võiks viia ketserlikku suunda. Roimstopp on lühidalt öeldes kaitsev lollus. Aga ainuüksi lollusest ei piisa. Vastupidi, tõeline õigeusklikkus eeldab niisama täiuslikku kontrolli oma vaimsete protsesside üle, nagu on akrobaadil oma keha üle. Okeaania ühiskond püsib lõppkokkuvõttes usul, et Suur Vend on kõikvõimas ja et Partei on eksimatu. Aga kuna Suur Vend ei ole tegelikult kõikvõimas ja Partei ei ole eksimatu, siis nõuab see väsimatult ja lakkamatut paindlikkust faktide tõlgendamisel. Võtmesõnaks on siinkohal mustvalge. Nagu uuskeele sõnadel enamasti, on ka sellel sõnal kaks vastandlikku tähendust. Oponendi kohta tarvitatuna tähendab see häbitut kommet musta valgeks kuulutada, ignoreerides ilmselgeid fakte. Parteilase kohta tarvitatuna tähendab see lojaalset valmisolekut musta valgeks tunnistada, kui parteidistsipliin seda nõuab. Aga see tähendab ka võimet uskuda, et must on valge, ja enamgi veel, teada, et must on valge, ning unustada, et kunagi on vastupidist usutud. See nõuab pidevat mineviku ümbertegemist, mida võimaldab mõtlemissüsteem, mis hõlmab tegelikult kõik ülejäänud ja mida tuntakse uuskeeles kaksisoima nime all.

Roimstopi näited

Veelkord:

Roimstopp tähendab võimet otsekui vaistlikult peatuda iga ohtliku mõiste künnisel. See sisaldab ka oskust jätta tähele panemata analoogiaid, lasta kõrvust mööda loogikavigu ja mõista valesti kõige lihtsamaid argumente, kui need on ingsotsile [progressiusule] vaenulikud, ja tunda igavust või vastumeelsust, niipea kui mõni mõttekäik võiks viia ketserlikku suunda. Roimstopp on lühidalt öeldes kaitsev lollus.

Roheüleminek

Viis suuremat Riigikogu valimistel kandideerivat ühispartei fraktsiooni lubavad Eestis kehtestada "kliimaseaduse". Parteidest ainsana kirjutab EKRE oma valimisprogrammis: "Me ei nõustu hullumeelse rohepöördega, mis teeb meie inimesed ja ettevõtted vaeseks."

Me ei nõustu hullumeelse rohepöördega, mis teeb meie inimesed ja ettevõtted vaeseks.

Keegi ei vaidle, et maailmas on kohutaval hulgal prügi ja see tuleb ära koristada. Samuti pole viisakas looduskeskkonda segamini pöörata. Inimkonna üheks eesmärgiks võiks olla Dysoni kerad. Kui osutada, et CO2 on elugaas, kõige Maal oleva elu esimese tasandi toit, siis selline tõdemus purustab IPCC ametliku "kliimateaduse" vundamendi. Teiselt poolt on progressiusu kultus suutnud maailmas korraldada suhteliselt totaalse "massiformatsiooni psühhoosi", et päris suurel osal inimestest lülitub automaatselt sisse roimstopi "kaitsev lollus". ÜRO ja EL ei taha mitte head, vaid uut maailmakorda.

"Oskusele jätta tähele panemata analoogiaid, lasta kõrvust mööda loogikavigu ja mõista valesti kõige lihtsamaid argumente" osutab roheüleminekut saatev usk, et kümme katkist autot teeb olukorra transpordi valdkonnas, võrreldes ühe katkise auto omamisega, kuidagi paremaks. Tuhat kümme+ megavatist meretuugenit võivad korralikult puhuva tuulega toota suures koguses elektrit, aga kui tuul ei puhu, siis elektrit tuulest ei tule, olgu tuugeneid kui palju iganes. Sama probleem on päikeseparkidega: ligikaudu pool aastast on Eestis pime. Elektrivõrgu mastaabis salvestustehnoloogiaid inimkonnal täna ei ole.    

Covid

Progressiusukultuse "teaduse" teiseks näiteks on Covid-19 ja seda saatnud apartheid. Tänaseks on avaldatud suurel hulgal teadustöid, mis näitavad üheselt, et kõik SARS-CoV-2 leviku vastased meetmed, nii piirangud, sulgemised kui süstid, tegid-teevad hullemat kurja kui viirus ise.

Nii nagu IPCC kliimateaduse kallal "viisakad" teadlased ei urise, saatis koroonaviiruse poliitikaid "teaduse" toetatud mustvalge. Tervet läänemaailma on alates 2021. aastast – ajast, kui algas massiline Covidi vastu "vaktsineerimine – tabanud kohati mitmekümne protsendini küündiv liigsurmade laine, kuid Maailma Terviseorganisatsioon ja terviseamet kutsuvad tänaseni inimesi ennast süstima ja süste võimendama. See on roimstopp, kui "ei tohi" rääkida, et äkki on süstidel ja liigsurmadel mingi seos.

EKRE on ainus erakond, mis on koroonaaja inimsuse vastased kuriteod hukka mõistnud ning lubab võimule saades süüdlased välja selgitada. 

Selline roimstopp on vangi võtnud pea kogu rahvatervisetööstuse. Tõde on nii kole, et seda lükatakse edasi nii kaua kui vähegi võimalik. Mis on ilmselt põhjus, miks mõned ametliku Covidi propaganda "näod", nagu Irja Lutsar ja Karmen Joller, trügivad poliitikasse.

Loomulikult on esimeses järjekorras hukutavates covidi-poliitikates süüdi poliitikud, kuid rahvatervisetööstuse ja teadlaskonna nomenklatuur toetas/toetab neid kõiges. Samuti on mõtteroima tõttu süstide peale mõtlemise enda jaoks välja lülitanud suur osa süstitutest. Taas on EKRE ainus erakond, mis on koroonaaja inimsuse vastased kuriteod hukka mõistnud ning lubab võimule saades süüdlased välja selgitada. 

Soo "muutmine"

See on Eesti nomenklatuuri ametlik poliitiline seisukoht, et must on valge, orjus on vabadus ja mehest võib saada naine. Terviseamet ei vasta küsimusele, kes on mees või naine ja mitu sugu võib inimesel olla. Sotsiaalministeerium jätab libasoolisuse küsimustele samuti vastamata ja ei ütle, mis soost on nende kantsler. (Objektiiv esitas sotsiaalministeeriumile sellise küsimuse eelmise aasta 28. septembril ja vastust pole tulnud tänaseni.) Mõttekoda Praxis koostab Euroopa Liidu raha eest Eesti rahvatervisetööstusele laste soomuutmise juhiseid. 

Tähestikurahva "õiguseid" ehk "soovahetamist" toetavad Eestis täna kõik erakonnad peale EKRE. 

Tähestikurahvast tähistavas akronüümis "LGBTQIA+" tähistab T "soovahetust" ja sellise mustvalge kritiseerimine – näiteks väide, et mehest ei saa mitte kunagi naist ja tunne, et "ollakse sündinud valesse kehasse" on vaimne, mitte füüsiline mure – tähendab koheselt progressiusu "inimõiguste" rikkumist. Tähestikurahva "õiguseid" ehk "soovahetamist" toetavad Eestis täna kõik erakonnad peale EKRE. 

Roimstopi tunnistamine teeb terveks

Roimstopp on valdav sadade-tuhandete muude teemade puhul. Sooline võrdsus, Euroopa Liit, ÜRO, Venemaa, massisisseränne, rasside erinevused, geeniteadus, Eesti keel ja kultuur, haridus, välispoliitika, lõimumine, õigussüsteem jne jne – valdkondade päris probleemidest korporatiivses meedias ja nomenklatuuris lihtsalt ei räägita, kuna "mõtlemine, mis võiks viia skeptilise või mässulise hoiakuni, on juba ette tapetud".         

Selleks, et probleeme lahendada, tuleb probleemidest rääkida. Roimstopp muudab probleemidest rääkimise võimatuks. Kui roimstopp muutub ühiskonnas valdavaks, siis ühiskond enam ei arene ja seda ootab ees kollaps. Roimstopp on raske ajuhaigus, mis ravimata jättes tapab.