Tallinn-Tartu maantee. Põllumehed 14. septembril 2015 teel Tallinnasse meelt avaldama. Foto: Eero Vabamägi, Postimees/Scanpix

Nüüd on aeg tuua Tartusse ka teine ministeerium – Maaeluministeerium, ning selleks on mitu kaalukat põhjust, kirjutab Kalle Pilt.

Tartus Eesti Rahva Muuseumi uues majas toimus hiljuti Kultuurikoja konverents “Kultuur, haridus ja haritus”. Kas see konverents oleks toimunud Tartus, kui 2001. aastal poleks otsustatud kolida Haridus- ja Teadusministeerium Tartusse? Või kas oleks ERM rajatud Tartusse, kui seal poleks olnud ministeeriumi? Kõik otsused on omavahel seotud. Ilmselge on see, et Haridus- ja Teadusministeeriumi toomine Tartusse kui ülikoolilinna on ennast täiel määral õigustanud ning Tartu Ülikooli ja ministeeriumi koostöö on tihe. Nüüd on aeg tuua Tartusse ka teine ministeerium – Maaeluministeerium.

Maaeluministeeriumi üleviimiseks Tartusse on mitu mõjukat põhjust. Esiteks ääremaastumise vähendamine – Eesti maaelu juhitakse hetkel ühest Eestimaa servast, kuhu Võru- ja Valgamaa talunikel on üle 250 kilomeetri. Rääkimata sellest, et Tallinnas ja selle vahetus ümbruses on põllumaa vahetanud oma kasutusotstarvet tootmis- ja elamumaaks ning põllumajandus liigub üha rohkem Lõuna-Eesti suunas.

Teine oluline põhjus on Tartus asuv Maaülikool, mis on põllumeeste kõige olulisem kasvulava ning põllumajanduslike teadusuuringute keskus. Kui räägitakse palju teaduse ja ettevõtluse koostööst, siis oleks ministeeriumi toomine Tartusse oluline samm selles suunas.

Kolmas oluline põhjus on kulude vähendamine. Vaadates tagasi Haridus- ja Teadusministeeriumi kolimisele Tartusse näeme, et kulud vähenesid oluliselt (Postimees 20.10.2003). Esmaste arvutuste põhjal saab Tartusse kolimisega kokku hoida nii maksumaksja raha ministeeriumi ülalpidamiseks kui ka põllumeeste sääste, mis kuluvad Tallinna sõiduks. Kui ministeeriumihoone paikneks Maaülikooli linnaku vahetus läheduses, saab ühildada tulevikus ka ministeeriumitöötajate ja õppejõudude tööülesandeid. Eesti demograafiline olukord pole kiita ning tööjõuturul on üsna pea kvalifitseeritud tippspetsialistidest puudus. Samuti on oluliseks põhjuseks ka PRIA asukoht Tartus. Mitmed ametnikud sõidavad Tartu ja Tallinna vahet, et osaleda olulistel koosolekutel. Põhjustest viimane, kuid mitte vähem oluline, on Põllumajandusmuuseum, mis asub samuti Tartu lähistel.

Maaeluministeeriumi toomine Tartusse oleks oluline ka Tartu linna arenguks. Haridus- ja teadusministeeriumis töötab hetkel üle 250 töötaja, kellest enamiku töökoht on Tartus. Maaeluministeeriumis töötas eelmise aasta lõpus 279 töötajat ning isegi kui arvestada koosseisude vähendamisega, tekib Tartusse juurde oluline hulk töökohti. Lisaks toob ministeeriumi tegevus Tartusse hulgaliselt Euroopa Liidu ametnikke ning spetsialiste, kes annavad olulise käibe Tartu turismimajandusse. Seega peaks Tartu linnavalitsus Maaeluministeeriumi Tartusse toomise ideest kinni haarama ning hakkama selle nimel tööd tegema.

Kui vaadata ajalist aspekti, siis ministeeriumi Tartusse toomiseks kulub umbes kolm aastat ehk reaalne oleks idee teha teoks 2019. aastaks. Arvestades Euroopa Liidu toetuste vähenemisega alates 2020. aastast on hea just praegu kasutada toetusrahasid struktuursete muudatuste tegemiseks Maaeluministeeriumis ning Eesti maaelu arendamiseks. Sellest lähtuvalt oleks vaja teha sellelaadsed otsused juba järgmise aasta alguses.