Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid (Keskerakond) ütles Tallinna TV-le antud intervjuus, et riigikogu ametisolev koosseis kooseluseaduse rakendusakte vastu ei võta. Ühtlasi pöördus Karilaid justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) poole küsimusega, kas tuleks muuta kehtivat õigust, et välistada kohtute kaudu hiiliv “homoabielu” seadustamine Eestis.

Karilaiu sõnul on seadusandja tahe olnud selgelt suunatud sellele, et Eestis käsitletaks õiguslikult abieluna vaid mehe ja naise vahel sõlmitud liite. Sellest tulenevalt pöördus Karilaid kirjaga justiitsminister Reinsalu poole, selgitades, et samast soost isikute vaheliste välismaal sõlmitud liitude õiguslik tunnustamine abieluna “oleks vastuolus Eesti õiguse oluliste põhimõtetega”.

“Kuna seadusandja tahe on selgelt olnud see, et samasooliste isikute registreeritud kooselu ei tähenda abielu ja sellel ei ole abieluga võrdseid õiguslikke tagajärgi, tooks samasooliste isikute abielu tunnustamine Eestis kaasa selliste õiguste tekkimise, milliseid seadusandja ei ole soovinud samasoolisele paarile anda,” kirjutas parlamendi õiguskomisjoni esimees ja lisas, et “perekonnaseaduse § 1 lg 1 ega § 10 p 1 ei ole vastuolus põhiseadusega, sest seadusandjal on õigus sisustada abielu mõiste.”

Nüüd ootab Karilaid justiitsministrilt selgitust, kas tema hinnangul tuleks abielu institutsiooni kaitsmiseks ja õigusselguse suurendamise eesmärki silmas pidades muuta või täiendada kehtivaid regulatsioone, et edaspidi vältida seadusandja tahet eiravat kohtupraktikat.

Rakendusaktide vastuvõtmiseks ei näe Karilaid poliitilist toetust, seda enam, et see teema lõhestab ühiskonda. Pigem on laual küsimus kooseluseaduse tühistamisest. Tema hinnangul oleks kooseluseadusega seonduvalt kõige õigem küsida 2019. aasta parlamendivalimistel rahvalt täiendavat mandaati kas seaduse vastuvõtmise lõpuleviimiseks või selle tühistamiseks.

Justiitsminister Urmas Reinsalu andis varem sel nädalal teada, et riik kaebab edasi Tallinna halduskohtu otsuse, millega mõisteti homoaktivist Reimo Metsale välja moraalse kahju hüvitis summas 1500 eurot, kuna kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmata jätmine olevat tekitanud viimasele hirmu- ja ärevusseisundit ning ebakindlust.