Foto: Scanpix

Sotsiaalministeerium on saatnud kooskõlastusringile sotsiaalministri 12. augusti 2010 määruse nr 54 ning töö- ja terviseministri 2. märtsi 2017 määruse nr 9 muutmise eelnõu, mille kohaselt ei ole lapsevanema nõusolek lapse vaktsineerimiseks kooliõe poolt enam tingimuslik. Muudatused tehakse lähtudes Covid-19 vaktsiinide manustamisest. 

Praeguse korra kohaselt on lapse vaktsineerimiseks vajalik lapsevanema nõusolek: „Koolitervishoiuteenuse osutaja teavitab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis õpilase immuniseerimisest tema seaduslikku esindajat ja küsib õpilase immuniseerimiseks nõusolekut vähemalt üks nädal enne plaanitavat immuniseerimist." Seadusliku esindaja nõusolek või keeldumine säilitatakse.

Uue sõnastuse kohaselt on täpsustatud, et koolitervishoiuteenuse osutaja võib hinnata õpilase kaalutlusvõimet ja immuniseerida vastutustundeliselt poolt- ja vastuargumente kaaluvat õpilast juhul, kui õpilane seda soovib, aga seaduslik esindaja immuniseerimist ei toeta. 

Arusaamatu on sotsiaalministeeriumi eeldus, et laps suudab niivõrd problemaatilise vaktsiini, nagu on erinevad Covid-19 vaktsiinid, puhul kaaluda vaktsineerimise poolt- ja vastuargumente, eriti olukorras, kus vaktsiinid ei ole veel läbinud täielikult ohutusuuringuid. Ühtlasi jääb arusaamatuks, mis pädevuse pinnal ja kuidas kooliõde alaealise kaalutlusvõimet ja vastutustunnet hindab, kui isegi lapsevanemaid ei usaldata. Tekib olukord, kus riik peab alaealise lapse kaalutlusvõimet, vastutustunnet, tema poolt- ja vastuargumente lapsevanema kaalutlusvõimest, vastututundest ja argumentatsioonist paremaks. 

Teiseks kerkib küsimus esile seda teravamalt, et mitmed Euroopa riigid on ohtlike kõrvalmõjude tõttu keelanud laste vaktsineerimise Covid-19 vaktsiinidega. Samuti jäetakse eelnõu seletuskirjas tähelepanuta see, et lapsed ei ole Covid-19 viiruse riskirühm. 

Märkimisväärne on, et eelnõu seletuskirjas nimetatakse Covid-19 viirusega seotud vaktsineerimist „Covid-19 vastaseks immuniseerimiseks". See on ilmselgelt ebatäpne sõnastus, kuna laialt on teada see, et Covid-19 vaktsiin ei kaitse viiruse eest, küll aga võimaliku raske haigestumise eest. Kõrvalmõjusid seletuskiri ei maini. 

Eelnõudega on võimalik tutvuda eelnõude infosüsteemis. 

Toimetas René Allik