Satanistliku ebajumala Baphometi kuju, mille Satanistlik Tempel soovib Arkansase kapitooliumile püstitada. Foto: Scanpix

Satanistliku Templi juhi Lucien Greavesi tagasihoidliku hinnangu kohaselt on enam kui 50 protsenti tema satanistliku organisatsiooni liikmetest LGBTQ seksuaalvähemuste esindajad. Vatikani endise peaeksortsisti sõnul võivad aga piiritut egoismi ja hedonismi propageerivad satanistlikud mõjutused põhjustada noortel sooidentiteedi segadust, vahendab LifeSiteNews.

"Minu tagasihoidliku hinnangu kohaselt on enam kui 50 protsenti meie liikmetest LGBTQ-inimesed," ütles Greaves hiljutises intervjuus. "Üks meie varasemaid aktsioone oli Roosa Missa korraldamine ning paljud LGBTQ-inimesed otsisid teistsugust kogukonda, mis ei määratleks neid nende seksuaalse orientatsiooni alusel."

"Satanistlikus Templis oleme me kõik sisuliselt samasugused," jätkas Greaves. "Me oleme kõik satanistid ning me ei pea trans- või homoseksuaale või prostituute niiöelda tolereerima, sest meid lihtsalt ei huvita [nende seksuaalelu] vähimalgi määral ning paljud selle kogukonna liikmed hindavad seda."

"Meie organisatsiooni esindused on alati seotud USAs korraldavate homoparaadidega, nad teevad alati midagi LGBTQ-kogukonna heaks ning nad on alati väga kaasavad," kinnitas ta Satanistliku Templi suurt toetust homoliikumisele.

Lisaks LGBTQ-liikumise toetamisele on satanistlik organisatsioon sõdinud "usuvabaduse" egiidi all pikka aega ka osariikide abordivastaste seaduste vastu ning üritanud püstitada Arkansase kapitooliumile ebajumal Baphometi kuju.

Vatikani endine peaeksortsist: satanistlikud mõjutused võivad põhjustada noortel sooidentiteedi segadust

Vatikani endine peaeksortsist isa Gabriele Amorth (1925-2016) kirjutas oma raamatus "Eksortsist selgitab demoonilist maailma" (An Exorcist Explains the Demonic), et satanistlikud mõjutused võivad "kaasa tuua soolise identiteedi segaduse, eriti noorte puhul".

"Meeste kõige tavapärasemad nõrgad kohad on ajast aega olnud ikka samad: uhkus, raha ja iha," selgitas Amorth.

Satanistliku Templi juhi sõnul ei usu nad tegelikult saatanasse

Greavesi sõnul "ei ole templiga liitumiseks vaja pühenduda saatanale, kuigi pühendumus LGBT-vastaste evangeelsete kristlaste trollimisele on soovitatav". Organisatsiooni kodulehel on ka selgitatud, et selle liikmed tegelikult "ei usu saatana ega üleloomuliku olemasolusse":

"Me ei propageeri usku isikulisse saatanasse. Saatana nime omaks võtmine tähendab võtta omaks ratsionaalne vaatlusviis, mis on lahutatud üleloomulikust ja arhailistest traditsioonil põhinevatest ebauskudest. Satanistid peaksid aktiivselt oma kriitilist mõtlemist arendama ning praktiseerima mõistlikku agnostitsimi kõigis asjus."

Sama seisukohta väljendas ka Kanada Satanistliku Templi koordinaator Nicholas Marc enne riigi esimese Musta Missa korraldamist tänavu augustis. Tema sõnul on nad ateistlikud satanistid, kes ei usu üleloomulikku, vaid tuginevad teadusele.

Eksortsist: saatanal on ükskõik, kas tema järgijad temasse usuvad või mitte

Isa Amorth käsitles oma raamatus ka seda tüüpi satanismi, leides, et see on eriti ahvatlev eelkõige noorte jaoks, kuna pakub neile kõiki egoistlikke ja hedonistlikke hüvesid, mida nende hing ihaldab:

"Üldiselt eristatakse isikulist satanismi (või okultismi) ja ebaisikulist või ratsionalistlikku satanismi. Esimene tunnistab saatana isikulist iseloomu ning tema jüngrid anuvad, kummardavad ja austavad teda jumalana. Teise, ebaisikulise või ratsionalistliku satanismi puhul ei usuta saatana isikulist olemasolu metafüüsilises tähenduses; pigem mõistetakse teda kui kosmilist energiat, mis on olemas igas inimeses ja maailmas tervikuna ning ilmneb esilekutsumise korral kogu oma võimsuses, et viia läbi kõige absurdsemad ja kohutavamad perverssused ning mis seob selle esilekutsujaid alati esoteeriliste riitustega.

Mis on nende eesmärk? Satanistid soovivad luua teatud kõlvatut pühendumuse vormi, põimides omavahel kolme põhiprintsiibi teooria ja praktika: sa võid teha kõike, mida sa soovid, kellelgi pole õigust sind käsutada ning sa oled iseenda jumal.

Esmapilgul on need printsiibid ahvatlevad, eriti noorte jaoks, kuna tekitavad neis eksiarvamuse, et elu on lihtsalt ilus puhkus kujuteldaval mängumaal, kus kõik on lubatud ning sinu "mina" ei tunnista mingeid piire naudingute osas."

Ka Colorado osariigis resideeruv eksortsist isa Chad Ripperger kommenteeris niiöelda ateistlikku satanismi, leides, et saatanal on sisuliselt ükskõik, kas tema järgijad tema isikusse usuvad või mitte:

"Mina küsiksin neilt [viidates Kanadas korraldatud Mustale Missale – toim.], et kui tegemist on pelgalt müüdiga, siis miks te kõike seda korraldate? Miks te seda teete? [Ning kuna saatan on olemas], siis ei ole sellel tegelikult tähtsust, kas nad tema olemasolusse usuvad või mitte; kui nad viivad läbi kindla rituaali, mis on mõeldud tema esile kutsumiseks, siis on võimalik, et ta võib Jumala loal isegi kohale ilmuda või sellel võib olla mõju spirituaalsel tasandil olenemata sellest, mida satanistid usuvad."

Ka Hollandi homoaktivistid on saatanakummardajad

Hollandis on kristlikku kodanikuühendust Civitas Christiana't (mis kuulub sarnaselt Eestis tegutseva Sihtasutusega Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks vasturevolutsioonilisse liikumisse Traditsioon, Perekond ja Eraomand (TFP – Tradition, Family, Property), kimbutanud satanistidest LGBTQ-aktivistid, kes on koondunud rühmituse "Homo Satan" ehk "homosaatan" alla.

Nad on korduvalt tunginud Civitas Christiana territooriumile, seal vandaalitsenud, oma "progressiivseid teese" nende majauksele naelutanud ning nende hoovis isegi blasfeemse reivi korraldanud.

Ameerika satanistid panid mullu Trumpile ja Kavanaugh'le needuse peale

Mullu viidi aga New Yorgis läbi nõidumisrituaal eesmärgiga põhjustada kannatust ja kahju valitsevale USA presidendile Donald Trumpile, tema poolt ametisse määratud vastsele USA ülemkohtu kohtunikule Brett Kavanaugh'le ja senaator Mitch McConnellile.

Rituaali läbiviijaks oli end sooneutraalsete asesõnadega tähistav Dakota Bracciale, kelle sõnul "on nõiakunst praktika, mitte religioon, see on tegu, mitte uskumus," kinnitades seega sisuliselt isa Rippergeri väidet, et satanistlik rituaal omab mõju ka siis, kui selle läbiviijad saatanasse ei usu.

California San Jose diötseesi eksortsisti isa Gary Thomase sõnul on viimase kaheteistkümne aasta jooksul, mil ta on eksortsistina tegutsenud, satanistid muutunud üha jultunumaks: "Nad on järjest kindlamad, et laiem üldsus on demoonilise suhtes üha vastuvõtlikum." Kui ajalooliselt on satanistlikud rühmitused tegutsenud saladuskatte varjus, siis nüüd tegutsevad nad juba täiesti avalikult usuvabaduse egiidi all.

Isa Thomase sõnul ei ole siin aga tegemist mitte sõnavabaduse küsimusega, vaid kurja väljakutsumisega: "Isikustatud kurjuse esile manamine ei lange sõnavabaduse alla. Satanistlikud kultused sooritavad sageli kuritegusid: nad tapavad ning kuritarvitavad kõiki oma kultuse liikmeid seksuaalselt."

Need kes Kavanaugh'le needust peale panevad, usuvad selgelt isikustatud kurjuse väesse, leiab isa Thomas: "Nad suunavad kurje jõude viisil, mis omaks ülemkohtunikule püsivalt kahjulikku mõju."

Eksortsisti sõnul on needustel armu seisundis viibivate inimeste üle väga vähene või olematu mõju, kuid surmapatu seisundis viibijatele võib tema kogemuse põhjal osaks langeda füüsiline või vaimne haigus (nt psühhoos, depressioon) või deemonite imbumine nende külge. Needused hõlmavad endas sageli ka vereohvrit kas siis looma või inimolendi, näiteks abordi teel tapetud lapse, näol.

"Otsus sooritada selline rituaal USA ülemkohtu kohtuniku vastu on koletu tegu ning räägib väga palju nende inimeste iseloomu kohta, mida ei tohiks alahinnata ega ignoreerida – tegemist on tõesti kurjade inimestega."

Nõiakunsti harrastamine on Ühendriikides olnud juba mõnda aega tõusuteel, tehes eriti suure hüppe alates 90ndatest. Kui 1990. aastal oli USAs hinnanguliselt vaid 8000 Wicca-usulist, siis praeguseks võib Trinity kolledži uuringu kohaselt olla nõiakunsti praktiseerijaid juba vähemalt 1,5 miljonit, ületades seega koguni USA presbüterliku kiriku 1,4 miljonilise liikmeskonna. Sellise drastilise nihke põhjusena nähakse Ameerika noorte lahtiütlemist peavoolu kristlusest ning okultismi leviku kasvu.

Toimetas Martin Vaher

Satanistlik Tempel vs riik – satanistid abordi kaitsel

Satanistidest LGBT-aktivistid tungisid taaskord Civitas Christiana valdustesse

Satanistid panid Trumpile ja Kavanaugh'le needuse peale

Endise satanisti pihtimus: "Ma viisin abordikliinikutes läbi satanistlikke rituaale"

Satanistide ja Planned Parenthoodi "viljakast" koostööst