De Civitate lähtub põhimõttest, et portaalis avaldatavad arvamused ei ole anonüümsed. Antud avaldus on kõrvalekalle sellest põhimõttest, mis lähtub soovist juhtida tähelepanu Eesti ühiskonnas maad võtvale vöörandumisele oma riigist. Avalduse autor on De Civitatele teada. Arvamusavalduse anonüümsuse tagamaaks on mitte arvamusavaldaja poolse julguse puudumine oma nime all sõna võtta, vaid tema ametipositsioonist tulenevad keerukused. Avalduse sisu võib, aga ei pruugi ühtida teiste De Civitate raames kirjutavate isikute vaadetega.

Eestis globaalse pangandusoligarhia huvides neokolonialistlikku sõltuvussüsteemi ja võlaorjust kehtestava äärmusliberaalse rahvavaenuliku poliitika ajamine Eesti Vabariigi Riigikogu ja Valitsuse poolt on jõudnud viimase piirini, kus enda ja oma laste elulisi huve on sunnitud kaitsma hakkama ka kõige passiivsemad Eesti parteikorporatiivse valmissüsteemi poolt passiivseks hääletuslambakarjaks muudetud kodanikud.

Siin pole enam aeg ega koht lugeda teile ESM-i ja Euroopa Keskpanga tagamaadest järeleaitamistunde. Te peate seda kõike oma ametist tulenevalt paremini teadma ja kui ei tea, siis häbi teile, kui te istute europankurite šamaani Jürgen Ligi propagandaloitse lihtsameelselt uskudes ignorantidena Riigikogus ja teete otsuseid asjus, mille tegelikust sisust ja kaugeleulatuvatest tagajärgedest teil aimugi pole.

Ning häbi ja inimajaloo suveräänse Valitseja ja Kohtuniku karm karistus teile, kui te seda kõike küll teate või vähemalt aimate, kuid teete kas lihtlabasest selgrootust oportunismist, oma looži käsul, parteidistsipliini järgides, eurolobby poolt rahade, soojade kohtade, mõjuvõimuga äraostetult või ükskõik mil muul ebaausal põhjusel otsuse müüa Eesti riik ja rahvas rahvusvahelistele erapankuritele võlaorjusesse. Sest just seda ESM tegelikult tähendab.

Mina pole teile seda õigust andnud ega ka anna. Olen kindel, et seda volitust pole andnud ega anna teile ka valdav enamus teie (teie partei) poolt hääletanud Eesti Vabariigi kodanikest. ESM ratifitseeriva seaduse vastuvõtmine Riigikogu poolt tähendab ainult oma rahva ja riigi reetmist, mahamüümist – isegi mitte teisele riigile ega ka Euroopa Ühendriikidele, vaid riigid oma administratiivbüroodeks muutnud rahvusvaheliste erapankurite oligarhiale.

Otsusel liituda ESM-iga saavad kindlasti olema tagajärjed, mida te ka tundma hakkate, kui vahetevahel veel juhuslikult „lihtrahvaga“ otsekontaktis kokku puutute.

Minu poolt isiklikult järgnev tagajärg on see, et mina, kauaaegne Eesti patrioot ja Eesti Vabariigi iseseisvuse taastaja, lakkan pidamast praegust Eesti Vabariiki oma riigiks, millele olen moraalselt kohustatud osutama lojaalsust ja kuulekust, ning Eesti Vabariigi Riigikogu oma seadusandlikuks esindajaks ja ütlen üles neile institutsioonidele osutatava kodanikukuulekuse.

Ma hakkan nimetatud institutsioone pidama võõra võimu huvides tegutsevateks vaenlasteks, okupatsioonilise koloniaalvõimu esindajateks, kelle olen õigustatud osutama allumatust, kuuletumatust, vastupanu nii enda ning teiste õiglaste huvide kaitsel. Esimese sammuna kavatsen ma loobuda kõikide vahetute maksude maksmisest, kaitsta enda ja endast sõltuvate inimeste sissetulekuid Eesti riigi kaudu toimuva röövimise eest ja asuda passiivse ja aktiivse kodanikuallumatuse ja sabotaaži positsioonile. Loodan, et minu eeskuju järgivad paljud teised ja kavatsen teha kõik, et see ka nii oleks.