Austria kantsler Alexander Schallenberg. Foto: Scanpix

Austria sundvaktsineerimise eelnõu näeb vaktsiinist keeldujatele ette tuhandetesse eurodesse ulatuvaid trahve ja kuni nelja nädala pikkust aresti. Ka tõhustusdoosist keeldujale on võimalik määrata 1450 euro suurune trahv, vahendab meediakanal Merkur.de

Nagu mitmes uudises on läbi käinud, kehtestab Austria alates 1. veebruarist kõikidele elanikele üleüldise vaktsineerimiskohustuse. Selleks peab Austria parlament veel uue vastava seaduse vastu võtma, kuid ollakse veendunud, et eelnõu läheb parlamendis läbi.

Ka juriidilisest poolest polevat probleeme. Põhiseadusekspert Heinz Mayer viitab Euroopa Inimõiguste Kohtu otsusele, mis sellist sammu võimaldab. Mayer on ka seisukohal, et ainult trahvidest vaktsiinist keeldujatele ei piisa, vaid tuleb kasutada ka sundisoleerimist.

Tulevases eelnõus on ka sanktsioonid isikutele, kes vaktsineerimiskohustuse seadust rikuvad. Vastavalt meediakanalile ähvardab vaktsiinist keeldujat kuni 3600 euro suurune trahv. Kes trahvi ei tasu, sellele võidakse kohaldada kuni nelja nädala pikkust aresti. Tõhustusdoosist keeldujale on võimalik määrata 1450 euro suurune trahv.

Ühtlasi saadetaks alates veebruarist igale mittevaktsineeritud isikule posti teel nõue end vaktsineerida. Kui isik seejärel end vaktsineerida ei lase, järgneks posti teel juba trahvinõue. 

Vaktsineerimiskohustuse eelnõu ühes võimalike sanktsioonidega esitab Austria valitsus parlamendile juba lähipäevil. 

Toimetas René Allik