Twitteri juht Jack Dorsey on tuntud oma äärmuslke progressistlike vaadete poolest. Foto: Scanpix

Twitteri tarkvaraarendajate meeskond otsustas juuli alguses, et nad kärbivad sotsiaalvõrgustiku tarkvarast häirivad ja mitte-kaasavad sõnad ning asendavad need läbivalt uute sõnade ning väljenditega. 

Sotsiaalvõrgustiku algatus tähendab muuhulgas, et sõnad nagu "whitelist" (valge nimekiri) ja "blacklist" (must nimekiri) asendatakse vastavalt sõnadega "allowlist" ja "denylist" (lubatu- ja keelatu nimekirjaga).

"Kaasav keel mängib kriitilist rolli töökeskkonna kujundamisel," teatati Twitteri tarkvaraarendajate ametlikus säutsukanalis. "Keel, mida me Twitteris oma tarkavaras siiani oleme kasutanud, ei peegelda meie ettevõtte väärtuseid ega esinda inimesi, kelle huvides me tegutseme. Me soovime seda muuta," vahendab virgunud tarkvaratreialite seisukohti uudisteportaal The Blaze.

Alustuseks võetakse "suurema kaasamise" nimel ette suhteliselt väikesemahuline koodisõnastiku uuskeelestamine. Näiteks:

Master/slave (isand/ori) muutuvad kas leader/follover (juht/järgija), primary/replica(algne, peamine/koopia) või primary/standby (algne/varu(koopia)). 

Programmeerimiskeeles tähendab "master" juhtkoodi ja "slave" koodi, mida esimene kontrollib.

Samamoodi saab koodibaasi "sanity checkist" (tervemõistuslikkuse/terviklikkuse kontroll) kas "quick check" (kiirtest), "confidence check" (usalduskontroll) või "coherence check" (sidususe kontroll). "Dummy value" (võltsväärtus) asendatakse sõnadega "placeholder value" (kohatäitja väärtus) või "simple value" (lihtne väärtus).

Twitteri tarkvaraarendusosakonna sõnul muudetakse mitte kaasavad sõnad ära nii ettevõtte sisestes kui Google'i Docs'i dokumentides, töövoo "jooksuraamatutes" (runbooks), korduma kippuvates küsimustes, juhendites, tehnilistes dokumentides ja mujal. Kasutusele kavatsetakse võtta ka sirviku laiendus, mis tuvastab veebilehekülgedel ja dokumentides "valed" sõnad ja pakub nende asemel välja "kaasavamad" vasted.

Twitteri uuskeelestamise palangu käivitas mitu kuud tagasi neegrist tarkvaraarendaja Regynald Augustin, kes nägi e-kirja, milles oli väljend "autmatic slave rekick" (automaatne alluva tarkvara taaskäivitamine) ja mille nägemine ajas ta vihaseks.

Twitteri tarkvaraarendusosakonna sõnul ei ole küsimus ainult koodis. Sõnad, mida koosolekutel, vestlustel välja öeldakse või kirjutatakse, tähendavad kindlaid asju. "Me teame, et meie ees seisab väga palju tööd, kuid me oleme pühendunud ja teeme omalt poolt [sõnade kaasvamaks muutmiseks] kõik mis võimalik."

Tuntud konservatiivne ajakirjanik Dave Rubin kommenteeris Twitteri uuskeelestamise algatust: "Teie keskkonnas on miljoneid võltskontosid, roboteid, väsimatuid trolle, levib algoritmide manipuleerimine, te varikeelustate (shadowban) inimesi ja palju muud, kuid te kulutate oma aega sellisele jaburusele. Sotsiaalse õigluse tagaajamine hävitab iga institutsiooni, kuhu see ligi lastakse. Iga viimasegi." 

George Orwelli raamatus "1984" on Okeaania tulevikudüstoopias valitseva Ingsotsi partei üheks peamiseks eesmärgiks "vana, vale ja ohtliku" keele asendamine uuskeelega. Nagu peategelase Winstoni sõber Syme, kes teeb uuskeele sõnaraamatut selgitab, on uuskeele eesmärgiks jõuda inimeste ajude loputamisega nii kaugele, et valesti mõtlemine – mõtteroim – poleks enam võimalik.

Toimetas Karol Kallas