Hundred-Handers logo

Sheffieldi linnavolikogu tööparteilasest saadiku sõnul on loosungite stiilis “pubid kinni, piirid lahti” levitamine äärmiselt tülgastav ja rassistlik. 

Sõnumeid “pubid on kinni, piirid on lahti” (pubs closed, borders open) ja “avatud piir, viiruse kaos” (open border, virus disorder) levitati Sheffieldi linnas ja selle taga on parema ilmavaatega kodanikeühendus nimega Hundred-Handers (sajakäelised), vahendab BBC.

Politsei tabas näidatud sõnumiga silte kleepimas kahekümne ja kahekümne kahe aastase “rassisti”. Kohaliku tööparteilasest volikoguliikme sõnul on tegemist “tülgastava” rassismiga, kuna sõnumites seotakse immigratsioon Hiina viruse pandeemiaga.

Mehi süüdistatakse “rassismist kannustatud avaliku korra rikkumises” (racially aggravated public order offences). Peale arreteerimist mehed siiski vabastati, kuid nende väidetava rassismi uurimine jätkub.

“Pubid on kinni, piirid on lahti” ja “avatud piir, viiruse kaos” sõnumeid kleebiti laternapostidele, bussipeatustesse, tänavapiiretele, raudteejaama ja parkidesse.

Sheffieldi linnavolikogu tööparteilasest saadiku Ben Miskelli sõnul on selliste sõnumite levitamine “äärmiselt tülgastav ja seda tehakse ajal, kui meie mitmekesine kogukond on koondunud viiruse vastu.”

“Selline käitumine võib hävitada kogukondliku sidususe ja kahjustada suhteid üle linna. Me kõik võitleme viiruse vastu,” jätkas tööparteilane.

Miskelli sõnul teeb ta volikoguga koostööd, et rassistlikud sildid saaksid tänavatelt eemaldatud nii kiiresti kui võimalik.

“Meie haiglates, hooldus- ja kogukonnaasutustes töötavad erineva taustaga inimesed, kes tegelevad vanemaealiste naabrite aitamisega – sõltumata nende nahavärvist või päritolust. Sellised sõnumid eraldavad meid ja kohutavat olukorda kasutatakse oma tõeliselt kurjade eesmärkide elluviimiseks,” jätkas ta.

Sarnaseid sisserännet ja Hiina viirust siduvaid loosungeid on veel leitud Yorki, Leedsi ning Hulli tänavatelt.

Hudred-Handersi tegevuse peamiseks väljenduseks on linnatänavatel erinevate, enamasti poliitiliselt mittekorrektsete, sõnumite levitamine. Varem on ühendus levitanud näiteks sõnumeid “porno on sotsiaalne mäda” (porn is a social rot), “aastaks 2066 me oleme oma kodumaal vähemus” (we will be a minority in OUR homeland by 2066) ja “nad vihkavad sind, kuna sa oled valge” (they hate you for being white).

Hundred-Handers liikumine kirjeldab ennast järgnevalt: “Hundred-Handers (sajakäelised) on oma nime saanud hekatonheiridelt [Kreeka mütoloogia jumalatesoo esiisa Uranose ja esiema Gaia kolm hiiglasest poega – Briareos, Gyes ja Kottos –, kellel oli viiskümmend pead ja sada kätt]. Hundred-Handers on ühiskondlikult tegusate inimeste võrgustik, kellest igaüks on jõuline üheliikmeline rakuke. Me oleme üdini anonüümsed ja meie struktuur on üles ehitatud viisil, mis välistab sisseimbumise. Meil ei ole ego, meile pole vaja kuulsust, meie sooviks on ainult astuda vastu ühiskonda ähvardavatele ohtudele. Me oleme kõikjal ja mitte kusagil. Meid tuntakse meie tegude järele.”

Hekatonheiri “käeks” saamiseks tuleb esmalt soetada Brother QL-800 62 millimeetri laiuseid/kõrguseid etikette trükkiv printer. Seejärel tuleb ennast registreerida saates e-kirja parasjagu käigus olevale e-posti aadressile – hetkel hundred-handers@protonmail.com, Telegrami keskkonnas @HundredHanders – ja avaldada seal liitumise soovi.

Sooviavalduses tuleb ära märkida lähim suurlinn, et organisatsioon saaks korraldada kohaspetsiifilisi kampaaniaid. Kirja peale saadetakse inimestele iga kuu esimesel kuupäeval viidatud etiketiprinterile sobivas vormingus sõnumitega .zip arhiivifail, millest inimene saab hakata omale meeldivaid sõnumeid välja trükkima ja levitama.  Samale e-posti aadressile saab saata ka mõtteid, millised loosungid võiksid olla järgmise kuu sõnumipakis.

Toimetas Karol Kallas