Foto: Bigstockphoto.com

Planned Parenthood on alates 1973. aastast, kui USAs seadustati Roe vs Wade kohtuotsuse peale abordid, tapnud 7,6 miljonit last.

On küll hõlbus lugeda "7,6 miljonit" ja need lapsed unustada. See on kaks korda suurem number kui Los Angelesis elab inimesi. See on 7 600 000 inimest, kes pole "tänu" Planned Parenthoodile (Planeeritud vanemlikkus; PP) saanud võimalust elada. Kusjuures viidatud number ei kajasta aborte, mida Planned Parenthood on sooritanud ebaseaduslikult enne Ameerika Ühendriikide Ülemkohtu Roe vs Wade'i otsust, kirjutab California Family Council (California perenõukogu).

Planned Parenthood on USA kõige suurem abordipakkuja. Nende üllitatud 2016.–2017. aasta aruandest ning organisatsiooni varasematest tegevuse ülevaadetest selgub, et PP on vastutav 7,6 miljoni inimese lapse surma eest. Kusjuures Planned Parenthood ilmselt ka vähendab abortide tegelikku arvu, sest juba 2016. aastal leidis Media Research Center, et PP sooritatud abortide arv on enam kui seitse ja pool miljonit.

Planned Parenthoodi 2016.-2017. majandusaasta aruandes kirjutatakse, et asutus sooritas 321 384 aborti. Sellele eelnenud majandusaastal (2014–2015) oli see number 323 999 aborti.

"Planned Parenthoodi majandusmudel upub kiiremini kui Titanic," räägib elupooldajate mittetulundusühenduse Susan B Anthony Nimekirja president Marjorie Dannenfelser. Nende pressiteates kirjutatakse:

"Vaatamata rekordistele sissetulekutele on Planned Parenthoodi muudes kui abordi küsimustes organisatsiooni poole pöörduvate külastajate arv vähenemas. Abortide arv püsib samal 320 000+ operatsiooni aastas tasemel. Ometigi ei mainita raportis sõnagagi suuri probleeme, mis on organisatsiooni tabanud seoses loodete ja nende osade kasumi teenimise eesmärgil müümise suhtes algatatud uurimisega. See peab lõppema! Preventiivset ja esmast naiste- ning pereabi pakkuvate kogukonnakeskuste hulk on USAs kordades suurem kui Planned Parenthoodi kontorite arv. Kongress peab koheselt lõpetama Planned Parenthoodi maksumaksja rahaga toetamise."

Abortide arv väheneb, kuid palju on veel teha. Viidatud aruandest selgub samuti, et kui näidatud Planned Parenthoodi majandusaasta jooksul tehti 321 848 aborti, siis aidati kaasa vaid 3889 lapse adopteerimisele. See on ühe adopteeritud lapse kohta pea 83 aborti. Planned Parenthoodi sünnituseelsete abijuhtumite arv vähenes aastaga 9419-lt 7762-ni. Iga sünnituseelse abiteenuse kohta sooritas organistasioon 41 aborti.

Nagu ka eelnevates ülevaadetes, üritatakse ka selles aruandes maha müüa valet nagu abordid moodustaksid abordikorporatsiooni teenuste mahust vaid 3%.

USAs elas 2017. aastal ligi 230 miljonit inimest. Riigis toimus ligi neli miljonit elussündi. See on iga 12 elusalt sündinud lapse kohta üks abort.

Eestis on olukord paraku kordades hullem. Iga kolme sündinud lapse kohta tehti 2017. aastal üks abort.

Toimetas Karol Kallas