Milwaukee peapiiskop Jerome Listecki. Foto: archmil.org

Ameerika Ühendriikide Katoliku Piiskoppide Konverents leiab märgukirjas, et vaimulike seminaride vastuvõtuprotseduuride hulka peaks arvama DNA testi ja arstlikku läbivaatuse, kuna vaimulike õppeasutustesse ning ordudesse on pääsenud mitmed naised. 

USA Katoliku Piiskoppide Konverents (United States Conference of Catholic Bishops; USCCB) 22. septembril üllitatud märgukirja koostas USCCB kanooniliste teemade ja kiriku juhtimise komitee juht Milwaukee'i peapiiskop Jerome Listecki. Märgukirjas tunnistatakse, et komitee on hiljuti "saanud teada juhtumitest, mille käigus on avastatud, et naine, kes elab "transsoolise" identiteediga, on teadmatusest võetud vastu vaimulike seminari või mõnda pühitsetud eluks ette valmistavasse koolitusasutusse". Märgukirjas ei täpsustata, kas need seminarid ja ordud asuvad just Ameerika Ühendriikides või kui mitme juhtumiga on tegemist, vahendab LifeSiteNews

Märgukirjas kirjeldatakse, kuidas "pühitsetud luba [kooli astuda] on saadud [inimese] petliku uue identiteedi tõttu". Kõigi nende juhtumite puhul ei näidanud nende inimeste meditsiinilised või psühholoogilised läbivaatused, et nad on minevikus läbinud soomuutmisoperatsiooni. Samuti pole ükski ennast meheks pidav vaimulikukooli pääsenud naine üritanud saada preestri pühitsust.  

Kanoonilise õiguse professor Listecki selgitas, et "kirikuõigus nõuab piiskopkonna piiskopilt, et kõrgemasse vaimulikuseminari võetaks vastu ja sealt edasi saaksid vaimulikuks pühitsetud ainult mehed, kellel on selliseks kutsumuseks vajalikud füüsilised ning psühholoogilised omadused". Ta jätkas, et piiskopid võivad kirikuõiguse kohaselt sellel eesmärgil "nõuda erinevaid läbivaatusi, et nad võiksid olla lõplikult kindlad". 

Listecki sõnul soovitasid mitmed komitee liikmed, et vaimulikukandidaatidelt võiks nõuda DNA testi tegemist või minimaalselt piiskopi poolt määratud arsti kinnitust, et konkreetse kandidaadi puhul on tegemist mehega. 

Erinevalt mitmetest protestantlikest usuliikumistest peab Katoliku kirik inimese sugu tänaseni absoluutseks – st, et seda pole võimalik "muuta" – ja "soo muutmise" on hukka mõistnud paavst Franciscus ning vähemalt ühel korral on ta seda nimetanud "deemonlikuks".

Toimetas Karol Kallas